Zateplení střechy bez parozábrany

Relativně často se při rekonstrukci rodinného domu řeší situace, kdy původní střecha neobsahuje pojistně hydroizolační vrstvu (PHI) a původní střešní krytina je v bezvadném stavu. Bez parozábrany u vnitřního povrchu není možné provést bezpečné zateplení šikmé střechy podkroví. Tvrzení patří spíše mezi obchodní triky: pro dodavatele je samozřejmě zajímavé prodat co nejvíce materiálových vrstev.

Zásada však platí beze zbytku pouze pro tzv. Vložený dotaz Je nutná parozábrana ? Pomocí nadkrokevní PIR izolace můžete získat prostor nad hlavou v podkroví , přičemž vaše střecha bude zateplena pravděpodobně lépe a bez kritických .

Prosím o radu se zateplením střechy , dům stojí asi let, máme krov, na něm je ter papír a pak střešní krytina. Nedostanu nad dřevěný krov již dif. SDK nebo dřevotřísku, nevytvořím si sám nějaký problém do budoucna s vlhostí a podobně. Diskuze ke článku: Problematika a hrůzy při. Zateplením domu dochází k značnému rozdílu teploty mezi zateplenými prostory a nevytápěnou půdou.

Protože teplý vzduch je lehčí než studený, uniká teplo střechou nebo nevytápěnými půdními prostory. Z toho důvodu je nutno umístit mezi střešní trámy vhodnou tepelnou izolaci a doplnit ji parozábranou. U většiny z nevětraných střech rozhoduje .

Ono když ta půda bude tvořit obálku vytápěného protoru a bude mít takříkajíc hodnoty exteriéru, tak je lepší ji brát jako plochou střechu bez toho, aniž byste musel řešit hydroizolaci. NIcméně, pokud tazatel tu půdu nezacpe harampádím a bude ji mít odvětranou, ta parozábrana potřeba nebude. Zde jsou vidět rozdíly mezi zateplením s použitím parozábrany a bez použití parozábrany.

DOPORUČENÉ TLOUŠŤKY IZOLACE. Pro zateplení mezi krokvemi doporučujeme použít až centimetrů tepelné izolace. V některých případech výška krokví takovouto sílu neumožňuje.

Pak je možné nastavit krokve pomocí přídavných latí ve směru, nebo kolmo na směr krokví a vzniklý prostor také vyplnit izolací. Následuje tradiční postup, ve kterém je parozábrana umístěna pod sádrokartonovou deskou a prochází jí větší množství vrutů. Správně provedená a kvalitní parozábrana nebo parobrzda je zásadní pro životnost střešní konstrukce. Dle následujícího postupu umístíte parozábranu mezi dvěma vrstvami izolace.

Parozábranou proniká menší množství vrutů a elektrické kabely lze vést pod parozábranou bez jejího porušení. Umístění tepelné izolace a parozábrany ve střeše, Vrstvy šikmých střech , Stavíme , Témata, ESTAV. Aktuální požadavky ekonomicky optimální tloušťky tepelné izolace ve střeše začínají na 2mm běžné izolace. Při menších tloušťkách sice můžeme splnit.

Konstrukce zateplené šikmé střechy je promyšlený systém, v němž všechno se vším souvisí a navzájem se ovlivňují. Parozábrana je vlastně robustní fólie s velmi nízkou difúzností – převážně na bázi polyethylenu s nízkou hustotou ( se ztužující mřížkou nebo bez ní), používají se i takzvané kompozitní fólie na bázi. Proto se zateplené střechy konstruují tak, že se ve směru zevnitř (z interiéru) umisťuje tzv. Kondenzační zóna se bez ohledu na skladbu podhledu a případné poruchy v parozábraně zákonitě posune do vrstvy polystyrenových dílců, kde .

Odpověď: parozábrana musí být vložena vždy jako první vrstva skladby zateplení šikmé střechy směrem od záklopu interiéru směrem ven,. Je nevyhnutelné aplikovat jen parozábranu z těžkého asfaltovaného pásu v šikmé střeše z důvodu perforace kotvicími šrouby? Pro izolaci střechy mezi a pod krokvemi se nejčastěji používají materiály pro vnitřní zateplení.

V místech, kde střecha vytvářela pouze přístřešek, nebyla zjištěna žádná poškození (obr. 17). Při rekonstrukci byly vyměněny všechny napadené dřevěné části konstrukce, a to tak šetrně, .