Zateplení střechy svépomocí

V Čechách a na Moravě dominuje zastřešení domu šikmou střechou. Jde o tradici místního stavitelství, která také umožňuje využít podkroví k bydlení. Zateplení střechy svépomocí není žádná věda. Následuje tradiční postup, ve kterém je parozábrana umístěna pod sádrokartonovou deskou a prochází jí větší množství vrutů.

Mnohem bezpečnější je použití vrstev izolace.

Parozábranou pak proniká menší množství vrutů a můžete použít větší tloušťky izolace. Pracovní postup zateplení šikmé střechy v podkroví rodinného domu pomocí minerální izolace ISOVER Unirol. Tradiční postup zateplení šikmé střechy s parozábranou umístěnou pod sádrokartonovou deskou.

Jak zateplit šikmou střechu svépomocí ? Divize ISOVER ve spolupráci s portálem Svépomocí. Izolace této části domu může být řešením, jak pro bydlení přizpůsobit podkroví a zamezit unikání tepla v zimě a přehřívání v létě. Střecha je místem, kudy z domu může unikat nemalé množství tepla.

Jaké možnosti jsou při zateplování střechy k dispozici? Který izolační materiál je vhodné použít? Obecně platí, že čím je střecha plošší, tím vyšší zateplení střechy potřebuje. Též platí, že teplo stoupá nahoru a utíká střechou , která je navíc ochlazována sáláním vůči obloze. Dalším faktem je odhlučnění a to zvláště u plechové krytiny, kterou máme.

Ani na jednom jsem nechtěl šetřit a proto jsme dávali tepelnou izolaci ve . Izolováním střechy chceme docílit vhodného tepelně vlhkostního standardu obytných prostor. Pokud uvažujete o stavbě domu, doporučujeme Vám objednat si. Při zateplení šikmé střechy je potřeba dodržet několik základních postupových bodů. Stěny domu tvoří stavebnicový systém ztraceného bednění ze šedého polystyrenu vyplněný betonem.

Střechu nemusí tvořit složitá soustava izolačních vrstev, jednodušší řešení nabízí jednoplášťový systém. Oblíbená je také izolace z technického konopí nebo foukaná celulózová izolace. Aplikace nadkrokevní izolace v jednoplášťové střeše je rychlá díky . Přinášíme přehled výrobků, z kterých si vybere každý.

Střecha pana Jiřího nám poslouží jako ideální ukázka systému nadkrokevního zateplení pomocí systému Knauf Insulation LDS.

Pan Jiří měl rozhodnutí o stavbě svépomocí snazší, protože jeho otec je elektrikář a příbuzní mají malou stavební firmu. Dům Jiří od počátku plánoval . Klasickým způsobem zateplení dvoupláštové střechy je kladení izolace ve dvou vrstvách – nejprve mezi krokve a pak pod krokve, čímž výrazně omezíme vliv. Izolace pod krokvemi a Připevnění parobrzdy Isover VA RIO KM DUPL EX UV.

Spoje, napojení, detaily. Kalkulátor zateplení střechy svépomocí. Pro zjištění přesné ceny nás kontaktujte na uvedených kontaktech.

Do pole Odhad plochy zateplení zadejte celkovou plochu zateplovaných místností.