Zpětná klapka na odpadní potrubí

Kanalizační zpětné klapky. Nabídka kanalizačních zpětných. Odpadní zpětná klapka pro KG potrubí 110.

Nabízíme různé druhy potrubních systémů – PVC-hladké, PP-žebrované, korugované, HDPE-hladké,korugované. Zpětná klapka do kanalizace pro ochranu objektu před zaplavením z veřejné kanalizce. Při přetížení veřejné kanalizace se bez ochrany proti zpětnému vzdutí tlačí odpadní vody přes tyto odvodňované objekty zpět do budovy a zaplavuje přilehlé prostory.

Vedle materiálních škod. Vhodné pro potrubí o dimenzi DN 10 s možností bočního přítoku DN (např. od umyvadla, sprchy). Podobné kategorie: KG odpadní potrubí pro venkovní kanalizaci HT odpadní potrubí pro vnitřní kanalizaci Revizní kanalizační šachty Drenážní trubky a příslušenství Chráničky potrubí Výstražné folie do výkopů Drenážní systémy opti-drän FRÄNKISCHE. REDI zpětná klapka pro vnitřní odpad DN bez aretace ZVA50PP.

Tvarovky pro použití v místech, kde potřebujeme zabránit zpětnému toku odpadních vod nebo proti pronikání hlodavců. V sortimentu najdete jednoduché klapky bez aretace až po armatury s dvěma uzávěry pro odpadní vody s obsahem fekálií. Určitě je stěžejní armaturou na trase kanalizační přípojky k objektu. Ačkoli jsou dle normy takto prezentovány, výrobci je také doporučují jako základní pojistku proti vzduté . Hledáte dn klapka zpetna ?

U každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost nebo třeba porovnat ceny a ušetřit. Je vybavena jednou nerezovou klapkou. Zpětné klapky OTTIMA jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kana- lizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí. Smějí být zpětné klapky namontovány do svislého potrubí ? Ano, ale pouze tehdy pokud není zapotřebí nepřetržitý odtok odpadní vody.

Poskytuje ochranu proti prostupnosti hlodavců a zápachům z potrubí. V režimu OFF manuální pákou trvale uzavírá propustnost potrubí v obou směrech toku. Zde najdete kvalitní kanalizační zpětné klapky od výrobce Aco a dalších. Zde naleznete spolehlivé kanalizační zpětné klapky , které slouží jako ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod v kanalizaci. Je vhodné ji osadit do potrubí všude tam, kde hrozí zpětný tok a tím vyplavení Vaší.

Tím vzniká ochrana proti zpětnému vzdutí za současné propustnosti klapky při odtoku. HTKLAP zpětná klapka DN Cena platná do vyprodání skladových zásob! Systém HT odpadního potrubí s hrdlovými spoji se používá všude tam, kde je vyžadována vysoká tepelná, chemická, mechanická a požární odolnost potrubních dílů. Vzhledem k houževnatosti materiálu i při nízkých teplotách, snadné montáži a .