Hydroizolační asfaltový pás

Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Hydroizolační asfaltový pás. Oxidovaný asfaltový pás. Nejpoužívanější vodotěsnou izolací plochých střech jsou stále hydroizolační asfaltové pásy.

Tyto izolační materiály na bázi asfaltu odolávají agresivním vodám, kyselým dešťům apod.

Vybíráte si vhodnou skladbu hydroizolace z asfaltového pásu a nevíte, který materiál si vybrat? V následujícím článku neleznete informace, které pro Vás mohou být velmi užitečné. Kvalitní hydroizolace vám zajistí ochranu budovy před nežádoucími účinky vnějšího i vnitřního prostředí. Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody do stavební konstrukce a do vnitřních prostor objektu. Nejčastěji používanou hydroizolací jsou asfaltové pásy.

Ty dělíme na lepenky, oxidované . Asfaltová lepenka A 3H je pás z surové hadrové lepenky impregnované asfaltem pro doplňkové hydroizolační funkce v konstrukcích. Asfaltový pás Bitagit Rje hydroizolace s vložkou ze skleněné rohože .

Asfaltované lepenky se dělí na typ A (nepískované) a typ R (pískované). Základem pásu typu A je nosná vložka ze strojní hadrové lepenky. Pásy typu A nemají krycí asfaltovou vrstvu ani povrchovou úpravu.

Krycí vrstvu tvoří oxidovaný asfalt s obsahem . Označení povlakové krytiny se obvykle používá u hydroizolací plochých střech, u kterých vytváříme souvislé povlaky, většinou z několika vrstev asfaltových pásů nebo jednovrstvých hydroizolačních fólií. U izolace proti vodě je důležité precizní provedení prací a výběr kvalitních osvědčených materiálů. Izolační pásy na bázi asfaltu, sloužící k hydroizolaci stavebních konstrukcí a součástí.

Základní druhy asfaltových hydroizolačních pásů pro stavební účely jsou: modifikované asfaltové pásy a oxidované asfaltové pásy. Modifikované asfaltové pásy jsou osazeny nosnou vložkou a asfaltovou hmotou, která je . Tento pás je určen do systému šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvemi TOPDEK. Asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze syntetických vláken ( polyesterové rouno) jsou vhodné jako izolace proti zemní vlhkosti a povrchové stékající vodě. Zejména však jsou určeny pro vytváření izolačních vrstev ( povlakových krytin) plochých, ale i šikmých střech. Asfaltové pásy patří již dlouhá léta k tradičním výrobkům pro hydroizolaci střech a to buď jako součást sklatby, nebo jako vrchní finální vrstva.

Další použití je jako hydroizolace především k ochraně spodní stavby proti vlhkosti a vodě. Základním zdrojem pro výrobu asfaltové směsi je destilát ropy, který je upraven do výsledné. Střešní modifikovaný pás červený.

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií.