Jak založit zelenou střechu

Zelené střechy jsou v poslední době jednoduše v módě. Slouží nejen jako estetická plocha, ale taká jako ekologická izolace. Před založením zelené střechy je důležité určit nosnost střešní konstrukce.

Dále je potřeba vytvořit dobrou izolaci vhodnou hydroizolační fólií, která zabrání pronikání vlhkosti a prorůstání kořenů . Extenzívní zeleň potřebuje závlahu jen v počáteční fázi po založení.

I zde je proto třeba počítat s vodovodní přípojkou na střeše nebo v její blízkosti. Pro střešní zahrady lze akumulovat vodu v drenážní vrstvě a případně spojit s automatickým zavlažováním. Tím se výrazně sníží náklady na zavlažování, . U projektovaných staveb lze podle stavebního záměru střešní konstrukci předem dimenzovat. Zelená střecha zaizoluje dům i zadrží vodu v krajině.

Jak ji správně založit ? I střecha může být zelená Foto: I střecha může být zelená Foto: FTV Prima.

Abychom ji nemuseli zalévat, vysadíme zde rozchodníky a netřesky, tedy tučnolisté rostliny, které umí hospodařit s vodou. Popis základních principů fungování plochých zelených střech, jejich základního členění. Ne každá střecha je na vytvoření zelené plochy vhodná. Zátěž pěstebního substrátu může být totiž skutečně obrovská. Také musíme počítat s tím, že kořeny některých vysazených rostlin (zejména nízkých dřevin při intenzivních výsadbách) se . Vše projdeme krok za krokem na příkladu nejjednodušší ploché střechy s extenzivní vegetací.

Vegetační souvrství se klade na hydroizolační vrstvu. Pokud je to možné, proveďte nejprve zátopovou zkoušku , abyste zjistili, zda hydroizolace opravdu dokonale těsní. Hydroizolační vrstvu pak . Tento typ zahrady se zakládá často na budovách, které kvůli nízké nosnosti neumožňují tvorbu intenzivní zahrady nebo na budovách s vyšším sklonem střechy. Extenzivní zelenou střechu totiž můžete založit i na sedlové střeše. Nízká vrstva substrátu umožňuje pěstování pouze nenáročných druhů rostlin, . Je nutné konstatovat, že velkým omezením při zakládání střešních zahrad je nosnost budovy, kterou je před založením zahrady nutné ověřit.

Tvorba zelené střechy má svá specifika, proto se do něj nepouštějte bezhlavě. Kromě statiky budovy vás bude zajímat také izolace střechy , která musí být provedena .

Způsob založení zelené střechy závisí na tom, jakou má únosnost, jestli hrozí sesuv půdy apod. Vždy se skládá z několika vrstev. Ochranná vrstva chrání střešní plášť a hydroizolační fólii před poškozením.

Drenážní vrstva odvádí a zadržuje přebytečnou vodu. Filtrační vrstva zabraňuje zanášení drenážní vrstvy drobnými . Ze zkušenosti však víme, že mnoho lidí si s vidinou ušetřených nákladů založí zelenou střechu bez potřebných informací a vhodných materiálů, čímž pouze . Polopatě, Je někdy považována za spásu dnešní „ betonové“ civilizace. Ukážeme vám, jak si střechu pokrytou zelení zařídit. V tomto případě jsou vytvořeny podmínky pro přežití rostlin adaptovaných na extrémní typy stanovišť.

Její výhodou je nižší zatížení nosné konstrukce střechy a menší náročnost na údržbu. Tento typ zelené střechy je možno založit již s minimální vrstvou substrátu. Trávník je možné založit buď výsevem směsi trávníkového osiva (RSM) nebo pomocí předpěstovaných kobercových trávníků.