Tepelná izolace plochých střech

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít. Povědomí lidí o úspoře nákladů na vytápění zateplením obvodových stěn a výměnou okenních systémů (pohledově viditelné instalace) je dnes již celkem široké. V některých případech mohou mít tepelné ztráty střechou dominantní podíl na celkové tepelné ztrátě objektu. Proto je potřeba této části budovy . Z pohledu tepelných izolací a stavební fyziky existují dva zásadní druhy plochých střech – odvětrávané (dvoupláštové) a neodvětrávané ( jednoplášťové).

Dvouplášťové střechy mají podobný princip jako odvětrávané zateplení.

Pokud jednotlivé vrstva popisujeme z interiéru, tak nejprve je strop, na němž leží . Dominantně se využívají zejména jeho výborné tepelně technické vlastnosti a pevnost v tlaku. Někdy tepelná izolace střech také vytváří spád hydroizolační vrstvy. Natloukací hmoždinka 50x415mm pro kotvení tepelných izolací a hydroizolace. Tepelná izolace střechy až na vyjímky musí . Skladová dostupnost dle pobočky. Odvětrávací komínek s integrovaným bitumenovým límcem o průměru . Umíme perfektně zateplit jakoukoliv plochou střechu.

Zateplení plochých střech Chytrou pěnou je unikátní střešní systém složený ze dvou komponent, které jsou aplikovány přímo na místě.

Více se dozvíte na ChytráPěna. Tento moderní způsob zateplení v sobě skrývá veliké možnosti využití ploché střechy. Vhodné pro dlouhodobou ochranu hydroizolace plochých střech i pro obrácené střechy, terasy, zelené střechy,.

Synthos XPS PRIME Sje tepelně izolační materiál ve formě desky, která vzniká během lisování a zpěňování. I když je plochá střecha řešena jako nepochozí, musí se při jejím návrhu zohlednit spousta požadavků technických norem. I nepochozí střecha musí vydržet zátěž mokrého, nebo ke stěnám nafoukaného sněhu, nesmí dovolit pronikání vody do chráněného prostoru, nesmí dovolit šíření plamene po jejím povrchu a také . Vhodnou skladbou střešního pláště pozitivně ovlivníme konečné klima v místnostech. Pro tepelnou izolaci střech nabízíme široký sortiment tepelně izolačních desek EPS a XPS pro běžně i vysoce zatížené ploché střechy , izolace EPS a vatu Climowool pro šikmé střechy.

Dále EPS polystyren kašírovaný hydroizolačními . Při provádění nové kompletní izolace plochých střech většinou pokládáme na trapézové plechy, alt. Na ni se pokládá ve dvou vrstvách tepelná izolace a na takto položenou izolaci dále separační folii. Jako poslední vrstva izolace ploché střechy je svařovaná izolační . Navrhnout správně konstrukční řešení ploché střechy spolu s umístěním tepelné izolace není jednoduchou záležitostí a je prvním předpokladem k zajištění. Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace nahrazuje tradičně používanou izolaci z minerální vlny.

Vlastnosti zvolené tepelné izolace by měly. Izolační PIR spádové desky bez krycí vrstvy, bez drážky. Tyto desky vyrábíme dle kladečských plánu, speciálně na míru každé střechy.

Bauder PIR KOMPAKTní střecha je systém pro ploché střechy , u kterého jsou vrstvy hydroizolace . Jsou střešní pláště s nízkým sklonem, zpravidla do 5°.

Hovoříme- li o zateplených plochých stře- chách, máme nejčastěji na mysli jednoplášťové skladby, kdy je shora na nosné konstrukci umís- těna tepelná izolace a přímo na tepelné izolaci leží střešní krytina tvořena hydroizolací. Konstrukce plochých střech musí splňovat vysoké nároky na požární bezpečnost, na akustiku i na mechanické a tepelně izolační vlastnosti. I ty nejvyšší požadavky dokáže zajistit kamenná vlna.

Izolace ROCKWOOL zvyšuje požární odolnost celé střešní konstrukce, vyhovuje požadavkům na mechanické vlastnosti střech a . Plochá střecha , podobně jako jiné stavební konstrukce, potřebuje odborný návrh skladby, který musí vycházet z provozních podmínek objektu. Konkrétní požadavky ovlivňují návrh a ochranu tepelné izolace v ploché střeše. Základní část konstrukčního řešení ploché střechy tvoří optimálně navržená a . Výstavba a rekonstrukce všech typů střešních plášťů.

Nabízíme hydroizolace plochých střech PVC foliemi, tepelné izolace , termodiagnostiku termokamerou značky Fluke, zemní hydroizolace, klempířské a pokrývačské práce. Odborný dodavatel Zelená úsporám. Technologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech. AIP), mPVC a tepelnou izolaci z minerálních vláken (MV), expandovaného polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS) a .