Zateplení minerální vatou nebo polystyrenem

Pokud je objekt vyšší, tak je třeba dodržet zateplení kontaktním způsobem pomocí minerální vaty fasádní ve třídě požární reakce A nebo A nehořlavé materiály. Toliko jen nahrubo volba tepelné izolace, která je ovlivněna normami a požadavky na bezpečnost staveb z hlediska možnosti požáru. Dostatečně zateplení objektu s kvalitním účinkem je možné provést také na ploché střeše, nebo půdní vestavbě šikmé střechy.

Polystyren versus vata jako tepelné a protihlukové izolace. Někteří odborníci a stavební firmy dávají přednost polystyrenu , jiní minerální či skelné vatě. Jediné dilema řeším, zda pro zateplení použít polystyren nebo vatu Rockwool.

Z vaty jsem viděl asi jeden nebo dva. Projektant mi totiž u nového RD navrhuje zateplení z minerální vlny, aby se tak minimalizovaly požárně bezpečností pásma , která udajně při zateplení EPS jsou snad více než 10m. Minerální vlna nebo polystyren – je tam rozdíl ? K nejčastějším prohřeškům při zateplování patří špatně volená. Z hlediska druhů materiálů nejčastěji používaných k zateplení vítězí mezi českými samostaviteli jednoznačně polystyren. Jak z průzkumu mezi nimi vyplynulo, rozhoduje se pro něj, nebo jej již použilo, na procent dotázaných.

POLYSTYREN , NEBO MINERÁLNÍ IZOLACE? V zateplování fasád vévodí polystyren (EPS) zejména díky .

MW ( minerální vata ), se požaduje dlouhodobá spolehlivost a funkčnost srovnatelná s životností samotné stavby. Zároveň se hledí na estetickou stálost, zvláště v podzimních a jarních dnech, kdy se na fasádě mohou objevovat prokreslené talířky hmoždinek. Máte zkušenosti co je lepší na zateplení bungalovu 1m2? Budeme zateplovat Ytong 3cm. Nebo raději zateplit polystyrenem ? Kontaktní zateplení fasády je používanějším způsobem zateplení fasády.

Izolant, tedy minerální vata nebo pěnový polystyren je napevno přichycen přímo na stávající fasádu. V dnešní době se mnohem více na zateplení fasád rodinných domů používá fasádní polystyren než minerální vata. Jaký vybrat materiál pro zateplení ? Pěnový polystyren nebo minerální vlna? Součinitel tepelné vodivosti obou materiálů je podobný. V případě stejné tloušťky desek tepelné izolace by byla úspora energie obdobná.

Obě řešení mají své výhody. Obě mohou být aplikována na nové i rekonstruované . Výsledná cena se však odvíjí od mnoha faktorů, například na členitosti domu, typu a barvy fasády nebo na tloušťce izolace. Cena polystyrenu či minerální vlny tvoří jen asi čtvrtinu celkových nákladů na zateplení.

Není však nasákavý a má vysokou pevnost v tlaku, proto se dá používat na izolace základů, plochých střech nebo soklů domů zvenčí.

Nebo je možné, že jste odjeli na delší dobu a vypnuli topení (?). Oba materiály se běžně kombinují tak, že ve fasádě z minerálního zateplováku na místě se stříkající vodou (terasy, balkony, nekryté schody a podobně) použijte XPS, či EPS pro . Při zateplování polystyrenem je určitě nutné vždy používat fasádní polystyren a ne obyčejné polystyreny. Základní otázka při zateplení starého domu se týká jeho vlhkosti: Je-li přítomna, musí se bezpodmínečně odstranit odvlhčením a hydroizolací.

Fasádní polystyreny mají větší objemovou hmotnost a větší . Na vnější zateplení stropu můžete použít desky z minerálních vláken nebo skelnou vatu v rolích. Nejjednodušším řešením pro volné rozložení izolace na stávající strop je zvolit polystyren s označením EPS 100Z nebo S. Pokud požadujete maximální zateplení stropu vyberte šedý polystyren Styrotherm PLUS 1v . Pro zateplení šikmé střechy doporučujeme kvalitní tepelnou izolaci v rolích nebo izolační desky z minerální vaty. Například doporučujeme Isover Domo, Isover Unirol Profi, Isover Orsik nebo Orset. Nejvyužívanějšími materiály v současnosti jsou minerální vaty a fasádní polystyren. Oba druhy mají vysoké tepelně-izolační účinky.

Liší se ale ve svých dalších vlastnostech. Tyto parametry byste měli důkladně porovnat ještě předtím, než se pro zateplení rozhodnete. Každý materiál má svá pro i proti. Pokud byste si Vy zateploval Váš dům, použil byste polystyren nebo minerální vatu ? Jaký je rozdíl (řádově v ceně) a jaký je rozdíl v trvanlivosti?

S ohledem na výšku a stavební řešení objektu ve kterém bydlím bych uplatnil zateplovaní systém na bázi pěnového polystyrenu. Důvodem, proč upřednostnit .