Rekonstrukce dřevěného stropu

V článku jsou uvedeny důvody pro rekonstrukci historických. Jednou z vhodných metod rekonstrukce podlahy na trámovém dřevěném stropu je použití suchých podlahových systémů. Dřevěné trámové stropy se nejčastěji.

Nejčastější závady dřevěných konstrukcí jsou způsobené vodou, která zatéká do stropní konstrukce. Může to být kvůli netěsnosti krytiny, poruchou vnitřního potrubí, zatékáním vody pod podlahu, kondenzaci vodních par v konstrukci, stykem stropu s vlhkým zdivem atd.

Následkem je hnití dřevěných částí, které je . K jejich rekonstrukci přistupujeme obecně v případech, kdy je zjištěno jejich poškození nebo dojde-li ke změně využití objektu související se zvýšením stávajícího zatížení nebo se změnou statického schématu konstrukce. Příklad zesílení dřevěného stropu můžeme nalézt u projektu rekonstrukce rodinného . První trámové a fošnové stropní konstrukce můžeme najít už na stavbách z počátku 11. Máme trámový strop a chceme rekonstruovat původní podlahu.

Prohlédnout fotogaleriifotografií. Katarína Györeová, technický poradce Fermacell GmbH, o.

Praha, se ve své praxi často setkává s případy, kdy realizační firma provede montážně velmi náročnou rekonstrukci dřevěného. Starší domy ale mají často stropy z dřevěných trámů. A právě tyto stropy , které mají zabudované dřevěné nosné prvky bez možnosti pravidelné kontroly, mohou představovat časovanou . Pozor na domy s dřevěnými stropy. A právě zabudované dřevo bez možnosti pravidelné kontroly může představovat časovanou bombu.

Voda se do stropní konstrukce nejčastěji dostává zatékáním z porušené krytiny z porušených obalových konstrukcí budovy, z porušených instalací, kondenzací vodních par, nebo kapilárním vzlínáním . Kvalita a řízení jakosti ve stavebnictví. Konstrukce dřevěných trámových stropů. Poruchy dřevěných konstrukcí.

Technologie sanace dřevěných konstrukcí. A právě tam se velmi dobře uplatňují výhody suchých podlahových systémů fermacell. Rekonstrukce dřevěného stropu. Krekonstrukci stropu je v zásadě třeba přistupovat stejně, jako ujiných stavebních konstrukcí.

Pokud je to možné, šetrně vymění -me poškozený prvek za nový, shodně opracovaný. Nejnáročnější jsou opravy trámových záklopových stropů, které vyžadují kvalitní tesařskou . Jak postupovat při rekonstrukci bytů a výměně podlah?

Do stropů ve starých domech nevidíme. Nevíme, jestli jsou jejich dřevěné konstrukce dostatečně únosné, nebo naopak zcela prohnilé. Na stropy použijeme speciální tixotropní laky, které nestékají. V případě zásadní rekonstrukce je nutné vyměnit stropní konstrukce.

U starších domů jsou obvykle dřevěné a pro nově vnesené zatížení i nedostatečně únosné a neumožňující změnu dispozičního řešení. Teprve po opravdovém vyschnutí, a to nejen trámů, ale i zdiva, na kterém jsou uloženy (doporučujeme konzultaci s odborníkem), se můžeme pustit do vlastní rekonstrukce stropu. Dobrý den, řeším rekonstrukci podlahy v prvním patře. NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY NOVÝ STROPNÍ NOSNÍK Obrázek 7. Vložení ocelového válcovaného profilu I Používá se v posledních až letech při rekonstrukcích dřevěných stropů.

Nedosta- tečně dimenzovaný (popř. i poškozený) strop se spřáhne s betonovou deskou (viz obrázek a ), nebo s další vrstvou . Mám s nimi i osobní zkušenost a montáž byla velice snadná a to především díky lehkým nosníkům (cca o polovinu lehčí než např. POT nosník ) a vložkám z dřevoštěpky. Což při rekonstrukci v objektu a osazování nosníků do kapes ve stávajícím zdivu a bez možnosti jeřábu bude určitě výhodou. Strop se poté klasicky vyztuží .