Osa licence k užití

Pořádáte akce, kde se hraje hudba k tanci či poslechu? Uzavřete s OSA hromadnou licenční smlouvu, v rámci které budete moci užívat jakoukoli hudbu více jak jednoho milionu zastupovaných autorů z celého světa bez omezení co do množství a kdykoli s jistotou, že se jedná o legální užití. Stačí pouze vyplnit žádost, na . OSA a kdykoli s jistotou, že se jedná o legální užití. Pokud si nevíte rady s výběrem vhodné licence , bližší informace naleznete na internetových stránkách. Ať již zpřístupňujete hudební či audiovizuální díla, OSA je vždy připraven poskytnout Vám patřičnou licenci , díky níž získáte souhlas autorů s tímto zpřístupněním, a to ať už se jedná o firemní prezentaci, podkres pod stránky či o internetovou videopůjčovnu (tzv.

Video On Demand).

Hraje ve Vaší restauraci hudba? Přilákejte své zákazníky nejen na kvalitní služby, ale i na stylovou atmosféru Vaší restaurace! Ať již probíhá šíření této stanice terestricky (digitálně či analogově), po kabelu nebo přes satelit, zde můžete nalézt informace o podmínkách uzavření licenční smlouvy s OSA , díky níž budete moci užít ve svém vysílání hudební díla jakýchkoli autorů na světě.

Více informací ohledně zřízení vlastní televizní stanice můžete . Jste DJ a hrajete na diskotékách či v klubech? OSA Vám nabízí licenční oprávnění za zastupované autory k užití tzv. OSA touto smlouvou uděluje ČOV nevýhradní licenci k veřejnému provozování hudebních děl. Tento sazebník stanoví návrh výše odměn nebo způsob jejich určení za udělení licence k užití hudebních a jiných autorských děl případně výkonů výkonných umělců a záznamů výrobců (dále jen „díla“) prostřednictvím přístrojů zvukových ( např. rozhlasový přijímač, CD přehrávač, hudební věž) nebo zvukově obrazových.

Uživatelům pak usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa na základě uza- vřené licence k užití.

Kdy a komu vzniká povinnost získat licenci ? Opatření souhlasu k užití díla ( licence ) před užitím chráněného hudebního díla při veřejné produkci od příslušných kolektivních správců – OSA , Intergram. Základní informace k životní situaci. Každý uživatel chráněného hudebního díla je povinen opatřit si předem od nositele práv souhlas k užití díla . DILIA) podle §autorského zákona a vybírat za takové užití autorské odměny (dále jen odměny pro DILIA). Provozovatel se zavazuje za poskytnutí licence k užití děl podle čl.

OSA autorskou odměnu (autorský provozovací honorář). Její výše se stanoví v souladu s platným sazebníkem odměn podle skutečností uvedených v čl. K užití autorského díla ( k vysílání, pořádání zábavy apod.) musíte mít oprávnění ( licenci ). Zpravidla se licence k užití hudebních děl získává prostřednictvím tzv.

Nicméně existují možnosti, jak získat licenci k užití autorského díla bez intervence. OSA -Ochranný svaz autorský, z. V případě hraní živé hudby je třeba získat licenci od autorů k užití jejich hudebních děl prostřednictvím OSA (Ochranný svaz autorů). OSA program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději dnů před konáním . Na tuto výzvu jsem reagoval dopisem ze dne 1. V dopise jsem odmítl platit částku podle bodu III.

Uvedl jsem, že pouštím hudbu výhradně z Jamendo.