Stanová střecha krov

Používá se na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu, ovšem setkat se s ní lze i na obdélníkovém půdoryse – příkladem . Nad větším půdorysem se krov stanové střechy skládá ze stojatých stolic postavených na vazních trámech, zde položených kolmo na nosnou střední zeď. Pro zajištění stability a tuhosti konstrukce se kolmo k vazním trámům připojí výměny pro začepování vzpěr. Hrotnice je ukončena mezi úhlopříčnými kleštinami ve výši . Krovy, soustavy krovů , statické chování krovů , krovové soustavy klasické, novodobé krovy, soustava krokevní, soustava vaznicová, stojatá stolice, ležatá stolice, věšadlo, vzpěradlo, krovy střech pultových, ležatá stolice bez vazného trámu, tesařské spoje, novodobé krovy,.

V minulosti byly krovové konstrukce nejobvyklejším . Při samotném výběru střešní krytiny berte do úvahy nejen osobní preference a finanční možnosti, ale i sklon střechy a konstrukci krovu. Náročnější realizace – je potřebné vybudovat krov. Pokud byste zkonstruovali valbový typ střechy nad čtvercovým půdorysem, vznikne stanová střecha. Základní typy střech podle tvaru (nad obdélníkovým půdorysem) čtyři odvodňované hrany, celý obvod – střecha valbová (nad čtvercem – stanová ) … když dva dělají totéž – výsledek nebývá stejný ! Jednoduše řečeno bezjakékoli větrací mezery v celé skladbě. Složení především krov , kontralatě a střešní krytina.

Jedná se o střechu bez zateplení a jiné izolace.

O strechu sa takisto musí niekto starať, preto celú jej záťaž nesie na svojich „ pleciach“ krov , ktorý spolu s ďalšími nosnými i nenosnými prvkami zabezpečuje. Keby sme skonštruovali valbový typ strechy nad štvorcovým pôdorysom, dostaneme strechu stanovú. Všetky jej strešné plochy sa . Pultová střecha model Pultová střecha.

Sedlová střecha model Sedlová střecha. Valbová střecha model Valbová střecha. Kombinace valbových střech nad . Krov musí byť dimenzovaný tak, aby uniesol zaťaženie nielen svojej hmotnosti a samotnej krytiny, ale aj snehovejvrstvy či v prípade pochôdznej strechy aj dospelého človeka. Stanová střecha model Stanová střecha.

Na firmu Goben jsem měl již z dřívějška dobré reference, ale to že nám budou střechu montovat dva inženýři jsem nečekal. Na rekonstrukci naší střechy si kvůli složitosti zalomení krovu místní tesař netroufl. Ze všech typů střech vytváří nejméně obestavěného prostoru. Všechny její střešní plochy se setkávají v jednom bodě na vrcholu.

U stanových střech se sklonem větším než 50° jsou krokve namáhány převážně tlakem. U většiny krovů jsou krokve podepřeny vaznicovým věncem, který je nesen sloupky, případně vynášenými vzpěrami. U velkých krovů je několik pater vaznicových věnců.

Krovy se dělí podle konstrukčního uspořádání, především podle způsobu podpory krokví. Dalšími typy jsou věžové a stanové soustavy, používané pro vysoké štíhlé střechy a vlašské soustavy pro . Jak si vybrat typ střechy střecha , sedlová, valbová, stanová , tvary, střech, Pokud stavíte dům, typ střechy bude záviset především na velikosti stavby,. Pokud chcete půdu obývat, neměl by krov překážet volnému pohybu v podkroví a podle toho se volí jeho co nejjednodušší konstrukce, ale i výška střechy.

Krovové konstrukce podle systému nosné soustavy. Mezi netradiční střechy , které také umíme realizovat patří například střecha stanová neboli jehlanová. Náročnost na krov je díky tomu o něco nižší, než u střešních tašek, pracnost s realizací plného podbití je pak zase o něco nákladnější.

U střechy je krov nosnou konstrukcí, krytina plní pak funkci ochrany budovy.