Alkorplan 35 034

Možnosti využití jsou od menších staveb až po náročné stavby velkého rozsahu. Podle náročnosti stavby a hydrofyzikálního namáhání je možné volit hydroizolace . Systém fólií ALKORPLAN pro spodní stavbu. Je určena především pro prováděcí firmy, důležité informace ale poskytne i projekčním firmám, zejména z hlediska správného řešení . Charakteristika výrobku. Bazénové hydroizolační fólie ALKORPLAN jsou vyrobeny z měkčeného PVC .

Folie se osvědčila jako spolehlivá izolace u tunelů, . Vhodná pro klasické izolace pro nové i rekonstruované střechy. SPOJOVÁNO HORKOVZDUŠNÝM SPOJEM S PŘESAHEM. GEOTEXTÍLIE FILTEK 5Z NETKANÉ TEXTÍLIE Z. PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA tl.

Skladba vyhověla všem kritériím. Na tepelné izolaci z minerálních vláken tloušťky min. Netkaná ochranná textilie ( např.

FILTEK 500) železobeton kontrolní hadice štěrkový podsyp podkladní betonová mazanina. V nabidce společnosti DEKTRADE a.

DEKPLAN pro izolaci střech určená i do požárně nebezpečného prostoru, fólie DEKPLAN pro izolaci střech s fixací přitížením, fólie DEKPLAN pro izolaci střech s fixací lepením. Konstrukčné zásady pre navrhovanie izolácie spodnej stavby. Hydroizolácia spodnej stavby z fólií ALKORPLAN.

Druhá varianta patří mezi klasické metody provádění izolace proti vodě pomocí asfaltových pásů typu S. Obě varianty budou navzájem porovnány a vyhodnoceny. V ponuke spoločnosti DEKTRADE sú aj ďalšie druhy fólií – strešná fólia ALKORPLAN , pričom fólie. PVC-P) určených pro hydroizolaci spodních staveb.

Základová spára všech základů musí být v rostlém terénu, nesmí být v násypu. Pokud by zasahovala do násypu, je nutné základ prohloubit až do únosného rostlého terénu. Je nutné zabránit zaplavení základové spáry vodou. Visnyaie volně položili první fólii. Poté položili drenážní vložku.

PETEXDREN 4a druhou fólii. Horní a spodní fólii oddělenou drenážní vložkou pracovníci svařili do jednotlivých sektorů dle projektové dokumentace (foto č. 7). NETKANÁ TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN. Betonová mazanina min tl.

XPS ( Ad = 0W.m-1.K-1)tl. STROPNÍ KONSTRUKCE – TL. ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULSE.

PVC hydroizolační vrstva pro skladby s vyšší hydroizolační bezpečností, princip systému je rozpracován v publikaci Kutnar – Izolace spodní. Geotextílie FILTEK, FILTEK V, FILTEK HOME. Fóliové systémy ALKORPLAN.

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z homogenní PVC-P fólie ALKORPLAN 35. Název výzvy: Výzva pro .