Alkorplan 35034 technický list

V nabídce společnosti DEKTRADE je fólie. Technické listy hydroizolačních fólií DEKPLAN a ALKORPLAN. HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY. SPOLEHLIVÁ tZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI vooĚ A HADDNU. Vyrábí se v tloušťkach 1.

Je spoľahlivou izoláciou spodnej stavby proti vode a radónu. Možnosti využitia sú od menších stavieb až po náročné stavby veľkého rozsahu. Podle náročnosti stavby je možné volit: Hydroizolace z jedné vrstvy fólie.

Na stavby dodáváme uvedené špičkové materiály, které mají předpokládanou životnost 1let a mají platné certifikáty, technické listy. Aktuální publikace, montážní příručky a technické listy užitých materiálů společnosti DEK a. Výše uvedené povlakové hydroizolace . Charakteristika Fólie ALKORPLAN.

Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. STŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, – Kč. Na strákách mají příručky, technické listy atd. Vybavení rodinných montovaných domů na klíč od ENTONI, kompletně vybavené dřevostavby.

Akce: Přístavba Centra Paraple ,Ovčárská 47Praha 10- Malešice. Investor: Projekt: Svaz paraplegiků ing. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsu. Rozsah a obsah výkresové a technické části dokumentace bude.

VŠKP c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN. Název bakalářské práce: Přístavba dřevěné chaty. Tato bakalářská práce se zabývá přístavbou a rekonstrukcí dřevěné chaty, nyní určené k sezonním rekreačním účelům. Na základě provedeného stavebně technického průzkumu chaty, byl zvolen a navržen vhodný konstrukční systém přístavby. V zastupeni: Gabriela Blaskova osoby opravnene na jednanie vo veciach: a) zmluvnych: Gabriela Blaskova b) technickych : Ing.

VÝKRESOVÁ ČÁST – STUDIE. TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ. List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby, 2) Rekapitulace objektů.

Krycí list – údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu ( údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu. Vámi zkonzultují Vaše technické problémy. TOPSAFE představuje nejvyšší stupeň ochrany osob proti pádům z výšek a zahrnuje systémy záchytné, zádržné i slaňovací.