Asfaltová izolace proti radonu

Asfaltové pásy proti radonu. Seznam asfaltových pásů KVK Parabit s atestem technických parametrů proti působení radonu z podloží, se součiniteli difuze . Protiradonové pásy jsou určené k izolaci proti vlhkosti a radonu. Pásy zabraňují průniku radonu (plynu) do ovzduší uvnitř objektu většinou z podloží na kterém stojí stavba. Návrh konstrukcí proti nepříznivému působení radonu z podloží by měl řešit projekt stavby.

Hydroizolace jsou v projektech staveb někdy uvedeny nebo popsány příliš obecně, a bohužel také v celé řadě projektů se vyskytují i nevhodné hydroizolace.

Příkladem nevhodných hydroizolací proti radonu jsou oxidované asfaltové. Pás DEKBIT AL Slze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na . Oxidované asfaltové pásy Bitagit Al mineral jsou hydroizolace z oxidovaného asfaltu určená do povlakových hydroizolací spodní stavby jako izolace proti radonu. Dostupnost: nyní na dotaz.

To většinou splňují asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, jsou však málo pevné, proto se kombinují s pevnějšími pásy a pokládají se ve dvou vrstvách. Při použití ve spodní stavbě jako hydroizolace proti zemní vlhkosti může být aplikován v jedné vrstě. Doprava: sběrnou službou, možná dobírka Odběrné místo: Brno, Olomouc , Praha.

Spodní strana je tvořena PE fólií. Zabezpečuje nepropustnost vodních par, což ho předurčuje k izolaci částí střech, zejména v kombinaci částí střech, zejména v kombinaci s dalšími pásy za účelem parotěsné zábrany.

Dehtochema Bitalbit AL Sasfaltový pás. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru. Ale bez kvalitního odvětrání podloží prý nepříliš účinné. Radon se natlakuje a pak uniká do budovy nekvalitními spoji třeba u odpadových trubek.

Z technologických důvodů se provede tato izolace kolem celého suterénu, nikoliv jen v místě pobytových místností. Obecné zásady provádění protiradonové izolace. Konkrétní podoba izolační soustavy závisí na postupu realizace podzemí. Velmi často se kombinuje asfaltový pás s vloženou hliníkovou fólií, která vás izoluje právě . Radonový index pozemku nízký“ tady postačí izolace proti vodě a vlhkosti, není třeba používat speciální izolaci proti radonu.

Postačí hydroizolace jednovrstvá, tedy jedním asfaltovým hydroizolačním pásem, doporučuje se použít asfaltový hydroizolační pás s větší pevností. Orientačně pro nepodsklepené objekty s pobytovými místnostmi nad terénem s hodnotou výměny vzduchu h-1. Hydroizolační pás Guttabit Al Radon (Foalbit) – oxidovaný asfaltový pás s vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnou rohoží a povrchovou úpravou minerálním jemnozrným povrchem.

Pás je vhodný pro běžné izolace základových desek, pozemní stavitelství tlakové vodě a ochradě proti radonu. Dodáváme materiály pro hydroizolace střech a staveb, hydroizolace základů, podlah, proti zemní vlhkosti, proti vodě, radonu , tepelné a zvukové izolace. V naší nabídce najdete modifikované asfaltové izolační pásy, podkladní asfaltové pásy a parotěsné zábrany, samolepící izolační pásy, asfaltové pásy na střechu a další . Zabývat se budeme jen standardními pásy, běžně užívanými pro vytváření pojistných izolací , hydroizolací proti vodě střech i spodní stavby atd. Uvedeme si jen vybrané způsoby užití pásů, kompletní technické listy včetně .