Asfaltový pás bez posypu

PARABIT V SVS PARABIT V SVS PARABIT V- Asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné rohože, na parabit. PARAELAST (proti radonu), ELASTEK . Asfaltové pásy bez ochranného posypu rychleji stárnou a dříve tak dochází k výše uvedeným problémům. Bitagit Dekor je oxidovaný asfaltový pás. Používá se jako vrchní (konečná) vrstva hydroizolací střech u méně náročných objektů.

V), povrch pásu je opatřen ochranným posypem z přírodní břidlice.

Dostupnost, Skladem do dnů. Pás má u jednoho podélného okraje z vrchní strany v šířce 8-10cm PE fólii ( bez posypu ), je určený pro podélné přeložení pásu. Příčný přesah musí být minimálně 12cm.

Asfaltový pás typu A ( bez krycí vrstvy asfaltu), s nízkou pevností, s nasákavou nosnou vložku a omezenou vodotěsností. Cenově nejdostupnější separační pás určený jen pro pomocné účely a krátkodobá provizória, pás není vhodný do hydroizolačních skladeb v kombinaci s dalšími asfaltovými pásy, převažuje jednoznačně . Ve spodních stavbách se pás používá proti vlhkosti a tlakové vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách.

Na plochých střechách se pás používá jako podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností.

Pásy se zpracovávají natavováním na podkladní asfaltový. Oxidované asfaltové pásy ze surové hadrové lepenky bez povrchové úpravy. Hydroizolační oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože a oboustrannou povrchovou úpravou. Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterového rouna s povrchovou úpravou barevným hrubozrným posypem.

Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. ELASTEK SOLO je určený k vytvoření mechanicky kotvené hydroizolační vrstvy. Výhody hydroizolační vrstvy z jednoho mechanicky . Nepískovaná lepenka Parabit A 330H – cenově nejdostupnější asfaltový pás jen pro pomocné účely, s omezenou vodotěsností, pro nejméně náročné aplikace. Použití: střešní – pojistný pás pod . Vrchní strana pásu je opatřena břidličným posypem v různých barvách, nebo bez posypu jako podkladní pás.

Spodní strana je opatřena ochrannou spalitelnou polyetylénovou fólií. Barevné provedení: šedá, červená, hnědá, zelená a černá. Tento asfaltový pás je vhodný i pro méně stabilní konstrukce. Vrstva SYNTANu chrání nosnou vložku před poškozením plamenem při pokládce pásu.

Hrubozrnný břidličný posyp, podélný přesah krytý spalnou fólií s CUT LINES, příčný přesah bez posypu END LAP. Asfaltový pás je vhodný jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících plochých střech i pro méně stabilní konstrukce, které jsou zatížené kmitáním, průhybem a chvěním. Díky příčnému přesahu bez posypu je zajištěna vysoká kvalita . Obousměrné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu.

Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Ve skladbách plochých střech je pás určen k vytváření finálních vrstev pojízdných střech a parkovišť, má použití jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního. Sanační asfaltový pás s mikroventilačním THERM systémem a příčným spojem bez posypu.

Na různých stavbách a také při výstavbě rodinných domů se velmi často diskutuje o tom, jaká tloušťka asfaltového pásu stačí nebo jaký má být použitý asfaltový pás do spodní stavby nebo do skladby střešního pláště – zda ten dražší modifikovaný nebo ten levnější oxidovaný. SBS modifikované asfaltové .