Atika střechy

Atika (zkráceně z franc. étage attique, atické patro, z řec. attikos = attický, athénský) je dekorativní architektonický prvek, který prodlužuje fasádu budovy nad hlavní (korunní) římsu tak, že opticky zvyšuje budovu a pro pohled z ulice částečně zakrývá střechu. Jedná se o konstrukci ploché střechy v místě atiky. Konstrukce atiky je vynesena pomocí dřevěných kolíkovaných nosníků.

Sklon atiky je vytvořen pomocí dvou latí a OSB desky. Tepelná izolace ploché střechy je na bázi EPS, která je položena na OSB desce v minimální tl.

Nejprve se provede dřevěná. NP je hotový a než nastoupí firma na střechu , je potřeba ještě vytvořit atiku. Na pomoc s vytvořením atiky se nabídl můj táta, za což jsem rá jelikož . Provádějí se u šikmých i plochých střech. Proti klimatickým vlivům se tyto konstrukce v našich podmínkách opatřují oplechováním.

Vyspádování atiky se provádí vždy směrem na střešní konstrukci. Atiky je možné oplechovat .

DRUHY ATIK PODLE MATERIÁLU. U střechy jednoplášťové neplní atika funkci nosnou, a podle toho se odvíjí její konstrukční tloušťka. Zděná atika se kombinuje . Atiku na rodinném domě budete potřebovat v případě, že máte dům s rovnou střechou. Atika totiž slouží jako taková vana, která chrání skladbu střechy.

Porotherm T Profi – Napojení štítové stěny na šikmou střechu. Jedným z najčastejších miest nedokonalého zateplenia je práve ukončenie strechy atikou. Zdravím, atika je vyzděná současně se zdmi, jen je zůžená třeba na 15cm. Teprve potom se vyspáduje budoucí střecha třeba zásypem a na toto se odleje střešní betonová deska.

Tato deska je ale dilatačně oddělená od atik a spára je překryta nalepenou krytinou. To proto aby betonová deska mohla dilatovat a neutrhla . Pred definitívnym zabudovaním treba každý asfaltovaný izolačný pás rozbaliť, položiť na miesto určenia a skontrolovať (veľké kusy sa musia znovu zvinúť). Z toho pak vyplyne napojení a ukončení hydroizolační vrstvy. Napojení střechy a obvodové stěny je možno řešit třemi způsoby a to: a) pomocí atiky (přečnívá obvodová zeď),.

Pohled na dřevěný záklop konstrukce střechy bidoeskami tl. PVC folie – zaatikový svod dešťové vody a chráničky na prostupy přívodu televize z antény a rozvody vody k solárním panelům.

Atika je v místech plných zdí zděná, nad okny je vybedněná. Zobrazit ve formátu: PDF, DWF, DWG, DXF. Na železobetonové nosné konstrukci.

S obrácenou skladbou na železobetonové nosné konstrukci. Rekonstrukce na železobetonové konstrukci. Rozšíření atiky skrze chystané zateplení fasády, v budoucnosti již není nutné zasahovat do hotové střechy.

Izolace plochých střech – schéma. Pod tepelnou izolací musí být parotěsná vrstva, která zamezuje prostupu vlhkosti (koupelny, kuchyně apod.) z interiéru do zateplení, popřípadě do nosné konstrukce. Zdravím, Chtěl bych se zeptat,zda má nekdo střechu z vazníků,minimální sklon,tedy něco jako plochou strechu,ale z vazníků a obestavenou atikou ? Projektant mi navrhl atiku jen na bočních stranách,na přední a zadní straně je přesah,zajímá mě,zda to jde udělat i bez přesahu a tím pádem aspoň z přední strany dát . Výsledná síla tepelné izolace na naší ploché střeše je tedy v rozmezí od 230mm do 360mm. Dešťovou vodu je nutné odvést pryč z vyzděných atik na střechu a tudy následně do okapu.

Proto jsme vytvořili u atik také spády pomocí dvou latí, tepelné izolace a OSB desky. Zároveň tak eliminujeme tepelné . U obrácených střech se vždy doporučuje provedení bezpečnostních přepadů s ohledem na možnérozplavánívolněpoloženéa stabilizačnívrstvouzatíženétepelnéizolacezXPS při ucpání střešních vtoků. Nouzové odvodnění by mělo být vyvedeno skrz atiku do vnějšího prostoru. Střešní vtoky musí být osazeny tak, aby jejich . Mimo spádování je ještě třeba vědět, zda se bude atika zateplovat shora tak, aby se eliminovaly tepelné mosty. Pokud ne, lze stávající oplechování strhnout, srovnat prohlubně (např. dobetonováním) a aplikovat příponku pro atikový plech, provedenou ve spádu ° do plochy střechy tak, jak předepisuje . Zatížení střechy od většího množství stojící vody by totiž mohlo poškodit konstrukci ploché střechy nebo atiky.

Sklon ploché střechy ke vtokům má být nejméně. V úvahu je třeba brát dotvarování konstrukce střechy. Vzdálenost vtoků od atiky.