Beck online lhůtník

Vítejte v beck – online. Světě předpisů, komentářů a perfektně zpracované judikatury. Beck – online je služba, orientovaná na rychlé nalezení řešení.

Více než dvacet let spolupráce s právníky nám usnadňuje dobře chápat, co je pro Vás u informační podpory klíčové. Můžete se proto plně soustředit na své .

Výpočet data nabytí právní moci rozhodnutí. V počítačové síti eduroam. Ve VerZi anglicke „rely“, nemecké „berufen“ a francouzské „ invoquer“. Markéta Adámková publikováno: 27.

Právo zaměstnance měnit stanovisko zůstalo. Zaměstnanec může své rozhodnutí o tom, zda trvá na dalším zaměstnávání . Praha: Wolters Kluwer, a. Rozhodnutí ÚOHS ze dne 02.

Poskytovatel se zavazuje zřídit uživateli do pracovních dní od uzavření této smlouvy uživatelské účty pro pracovníky uživatele pro přístup . Promlčení je soukromoprávní institut, díky kterému dojde k oslabení subjektivního práva, a to v důsledku marného uplynutí času, tzv. Oslabení spočívá v tom, že pokud je promlčení u soudu namítnuto, soud nemůže promlčenou pohledávku přiznat, tj. Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsah.

Aktuální znění: zákon č. Lze tedy uzavřít, že podle § odst. Počítání času je v českém právu (s nesystémovou výjimkou práva pracovního) upraveno jednotně v občanském zákoníku. Ačkoli tato pravidla nejsou nijak složitá, laici je většinou neznají a tak se např.

Přístup k rozsáhlé databázi judikatury a literatury a plná funkcionalita se Vám otevře po přihlášení. Lhůty pro postup správních orgánů vymezené neurčitě jsou vlastní nejen našemu právnímu řádu. Samotné podání dodatečného daňového přiznání bezesporu není úkonem, který by byl způsobilý ve smyslu § odst.

ZSDP prodloužit lhůtu pro vyměření, resp. Takový úkon však učinil správce daně, když daň stanovenou v dodatečném daňovém přiznání . Odbornou diskusi, do níž se aktivně zapojují i ti, kdo se přímo věnují aplikaci právní normy, tj.

Dokud řízení není zastaveno, běží lhůty pro vydání rozhodnutí podle § správního řádu, resp. Stavební zákon online komentář. Dále uvedl, (zkráceno) že v dané.

Odpovědi na nejčastějí otázky spotřebitelského práva, práva ochrany spotřebitele – reklamace, záruky, záruční doba, spotřebitelské smlouvy, problémy kupujících. Za podporu děkujeme společnosti C. Via Iuris vydává: Ochrana životního prostředí . K běhu promlčecí lhůty u uznání závazku. Právní věta: „Při písemném uznání peněžitého závazku podle ustanovení § 3odst.

Návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Lhůta a místo pro podání nabídek.