Betonové odvodnovací žlaby

LAB – velký se používá pro zpevnění dna melioračních kanálů a příkopů, jimiž protékají trvale nebo dočasně povrchové vody. Slouží pro odvádění povrchových vod do kanalizačních sítí nebo odvodňovacích systémů krajiny. Zabraňuje vymílaní příkopů a podemílání svahů vodou.

LAB – malý I, ŽLAB – malý II se používají k . Ačkoli pohledově tvoří obrubníky a žlaby pouhé doplňky chodníků a dalších komunikací, na jejich výběru závisí kvalita celé realizace. Vyberte si ze široké nabídky zahradních, parkových a silničních obrubníků a odvodňovacích žlabů BEST.

O jejich kvalitě svědčí třeba dvacetiletá záruka, kterou na tyto prvky poskytujeme. Odvodňovací BG betonové žlaby jsou důležitým elemtem při výstavbě nejen infrastruktury, odolávají vysokým zatížením a téměř nepozorovaně plní svojí důležitou úlohu. Podle způsobu použití jsou tyto prvky dodávány s . Odtokový žlaby betonový s mříží šedá litina – určený pro zabetonování s pojezdovou zátěží 15. Nosní oblasti poklopů vyztužené ocelovým nebo pozinkovaným pásem. Betonový žlab B1s litinovou mříží.

Lineární odvodňovací betonové žlaby 13 1a 2mm široké s mříží z litiny a únosností 1tuny. Uplatní se především k povrchovému odvodnění příjezdových ploch, nádvoří, teras a zahrad.

Odvodňovací žlab je možno usadit jak na okraji zámkové či plošné dlažby podél betonového . U každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost nebo třeba porovnat ceny a ušetřit. Po sestavení tvoří jednolitý celek , který brání vymílání příkopu. Zvýšení objemu odtékající vody lze docílit nastavením krajů žlabů deskou, čímž dojde ke zvýšení průtočného profilu.

Kč 1Kč cena za ks vč. Jsou k dostání v několika velikostech a možné je i barevné provedení v barvě zámkové dlažby. Výborné při použitích v zátěžových provozech, garážích, dvorech apod.

Kvalita použitých materiálů a výrobních postupů zaručuje dlouhou životnost a trvanlivost odvodňovacích žlabů. Skvělá cena je samozřejmostí. Liniovým odvodněním (odvodňovacími žlaby ) je míněno sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč. Stabilita a atraktivní vzhled bez dodatečných nákladů.

Při zabudování odvodňovacích žlabů BIRCO není nutné použití nákladného bednění ani výztuže. U položených žlabů neruší vzhled mezi krytem žlabu a okolním povrchem žádné betonové pásy – povrch přiléhá přímo k rámu žlabu. Samotnou pevnost a nosnost odtokových systémů vždy tvoří betonové lože, ve kterém je žlab uložený a nosnost mříže.

Odvodňovací betonový příkopový žlab, pro venkovní plochy kolem komunikací a silnic, polí.