Bílá vana beton

Bílá vana – vodonepropustná betonová konstrukce. Betonové konstrukce sloužící jako podzemní prostory, suterény a sklepy musí být chráněny proti vodě, aby nedošlo k poškození v důsledku vnikání vlhkosti nebo vody. Toho může být dosaženo použitím vnějšího hydroizolačního systému, např.

Dalším předpokladem správné funkce bílé vany je omezení vzniku trhlin, nejlépe jen na ty řízené, což jsou ty v místě s těsnicím profilem. Omezení výskytu a šířky trhlin lze zajistit omezením smrštění betonu nebo vyztužením, a to tuhou nebo rozptýlenou výztuží.

Tato rozptýlená výztuž dokáže v některých případech zcela . Beton pro bílé vany – ucelený koncept nebo zázračný prášek? Tento text se zabývá specifikací, legislativou a výrobou betonů pro vodonepropustné konstrukce. Zároveň je porovnán přístup k těmto betonům dle různých předpisů a místních zvyklostí. Největším nebezpečím pro spodní stavby, jakými jsou podzemní garáže, suterény budov, technické místnosti, ale i tunely či běžné sklepy rodinných domů, je působení zemní vlhkosti a spodní vody. Budoucnost hydroizolací spodních staveb má jméno: PERMACRETE – beton pro „ bílé vany “. Systémem bílé vany se nejčastěji provádí podzemní části bytových a administrativních ob jektů.

Zejména v zahraničí se tímto způsobem řeší také tunelové a ji.

V některých případech se opatření kombinují. Vzhledem k tomu, že vodonepropustnost bílé vany je zajištěna pouze betonovou konstrukcí, je nutno věnovat zvýšenou pozornost návrhu konstrukce, technologii betonu i vlastnímu pro . REALIZACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ SPODNÍ STAVBY. Marek Kubr , vedoucí projektu – divize provoz ŽBK.

Nepropustný železobetonový systém sestává z vodonepropustného betonu spolu s řešením těsnění spár a prostupů, aby vytvořil jednoduchý návrh vodonepropustné spodní stavby. Podsklepení domu přináší vyšší náklady na stavbu a komplikovanější technické řešení. Jenže jsou situace, kdy to bez sklepa nejde. V dlouhodobém horizontu se ukazuje jako výhodnější použít místo komplikovaných izolací vodonepropustný beton , takzvanou bílou vanu. Předmětem tohoto článku jsou betonové vodonepropustné konstrukce, jejichž vodotěsnost je dosažena bez použití povlakových (bariérových) hydroizolací.

Hlavním představitelem tohoto druhu konstrukcí je tzv. Vodonepropustnost vlastního betonu bílé vany. Hydroizolace, asfaltové pásy, bílá vana , spodní stavba, poruchy, sanace.

Pokud se v betonu vyskytují větší trhliny, je doporučeno jejich překrytí centimetrů širokým páskem typu R1 čímž se zajistí, že nedojde k natavení pásu přes trhlinu. Tloušťka bílé vany byla statickým výpočtem stanovena na 6m. Z desky bílé vany bude vytažena výztuž pro napojení svislých nosných konstrukcí.

Beton bude armován ocelí třídy B500B dle . Hydroizolační funkci plní vodonepropustný stavební beton, který má „bílou barvu“.

Riziková místa konstrukce z monolitického betonu jsou prostupy potrubí, kabelů a jiných inženýrských sítí do objektu. Trendem řešení prostupů je, . Termínem bílá vana jsou označovány konstrukce z monolitického železobetonu, jež jsou chráněny proti pronikání vody a vlhkosti samotnou hmotou betonové konstrukce. Zásadním kritériem jsou požadavky na vodonepropustnost použitého betonu v závislosti na tzv. PERMACRETE je beton speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem bílá vana. Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn.

Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton. Dále diplomová práce zasahuje do problematiky hydroizolace spodní stavby, kde je dnes obvyklým řešením tzv. U konstrukcí bílých van, nebo-li betonových stěn a desek z vodonepropustného betonu , je limitující šířka vznikajících trhlin, .