Bosáž fasády

Martin Škarbuška stavební firma – rekonstrukce historických objektů a slohových fasád domů. Montáž fasádních zateplovacích systémů včetně dodávky materiálů a rekonstrukce objektů včetně vypracování projektové dokumentace. Fasádní dekorační prvky se používají ke klasickému zdobení fasád domů. Jádro prvků tvoří polystyren EPS F1a povrch je ošetřen speciální disperzní.

Ozdobné prvky jsou většinou tvořeny z omítky nebo sádry, někdy s vnitřní železnou výztuží. Následující obrázky ukazují hlavní a typické ozdobné .

Vymalovat každou bosáž , šambránu a klasický secesní motiv andělů nad vstupem do budovy, nám dalo pořádně zabrat. Komplikované architektonické prvky secesních fasád totiž zvětšují plochu omítek. Dilatační profil V – pro dilatační spáry šířky až mm v oblasti nároží. V jednom kroku tak řešíme jak sanaci a zlepšení tepelných vlastností, tak hlavně estetiku fasády , která nevypadá tak „uměle“ jako při zateplování fasád polystyrenem. Podrobnosti o Nanosanu vč.

Kompletní newsletter v PDF si můžete prohlédnout či stáhnout ZDE. Jsou tvořeny polystyrenem EPS 150S s omítkovým povrchem. Montáž se provádí pomocí fasádního flexibilního lepidla nebo lepicí pěny.

Po aplikaci se prvky přetírají elastickou fasád.

Při zateplení či rekonstrukci fasády není mnohdy možné zachovat původní profilované římsy a další ozdobné prvky fasády. Obnova fasád historických staveb a objektů v územích pod plošnou památkovou ochranou vůbec patří k nejvýznamnějším, nejnápadnějším a též nejsledovanějším oblastem oboru obnovy památek. Národní památkový ústav vyžadoval v dokumentaci detailní zaměření fasád včetně zakreslení kanelování dříků pilastrů, ornamentální řešení hlavic pilastrů, bosáž fasády , postamenty pod sokly pilastrů, festony nad okny, konzoly nesoucí hlavní římsu i zubořez pod hlavní římsou. Detaily architektonických prvků byly doplněny . Bosáž KV-Bosáž KV-Bosáže – ozdobný profil z expandovaného polystyrénu, využiteľný ako efektný prvok na skrášlenie každého exteriéru na objednávku 9. Bosáž KV-Bosáž KV-Bosáže – ozdobný profil z expandovaného polystyrénu, využiteľný ako efektný prvok na skrášlenie každého . V případě nákladných staveb, kde byla použita skutečná kamenná bosáž , lemující okenní otvory, portály a nároží jako v případě zámku v Nelahozevsi, pak sgrafitem zdobené omítky tvořily dekorativní ornamentální a figurální výplně plochy fasády a sgrafitová iluzivní bosáž byla užita jen na zadních nebo nevýznamných . Estetický vzhled fasád znehodnocují technologická zařízení osazená na líc budovy.

Obecně se dá říci že více poškozeny jsou fasády jižní a západní. Zde je částečně smyta barva a omítka zde, zvláště v profilovaných bosážích rizalitů, vykazuje již výrazné poruchy, obdobně poškozena je i bosáž jižní fasády. Užívá se hlavně při rekonstrukcích a má tu výhodu, že se velice dobře zpracovává a nezatěžuje konstrukce, protože má relativně nízkou objemovou hmotnost. V současné době je anhydritový potěr velice užívaným materiálem na stavbách. Vodorovné a svislé členění fasády zpravidla vystoupením nad rovinu fasády.

U oken přízemí chybí šambrány a přízemí postrádá pásovou bosáž. Fasády parafrázují klasickou bosáž. Horní část fasády navíc člení původní plastické kladí s korunní římsou, které se táhnou i přes zadní fasádu, bočnmí fasády zadního křídla a severní boční fasádu. Jižní boční fasáda zadního křídla je dvouosá a nad okny jsou dochovány zbytky původního . Kohoutem, firma KOHOUT company s. Horní Planá, které spo ívají: – ve zm n technologie provedení tektonických prvk na fasád (horizontální pásová bosáž ) použitím p edem .