Bramac klasik latovanie

Sklon strechy 15° až 25°. Minimálne prekrytie: 1cm. Vzdialenosť lát (max.): 3cm. Pri použití krajných škridiel musí byť vzdialenosť . MSS – minimálny sklon strechy.

S týmto prierezom lát v mnohých oblastiach Slovenska aj vystačíme.

V oblastiach s častým výskytom snehu a tiež pri väčších vzdialenostiach krokiev je celkom možné, že bude treba použiť o niečo väčší prierez lát. Latovanie pultových striech. Materiál, vysoko kvalitný farbený betón. Povrch, hladký s dvojitým nástrekom disperznej farby.

Rozměření střechy pro laťování, vytýčení pravého úhlu, vyznačení sloupců tašek, laťování v úžlabí, montáž hliníkového pásu. Bestseller – najobľúbenejší model krytiny na Slovensku. Vo verzii s reflexným povrchom chráni podkrovie pred.

Na rozdiel od iných strešných krytín sa pevnosti betónových škridiel časom zvyšujú, čo znamená záruku ich dlhej životnosti a funkčnosti. Výroba betónových škridiel je šetrná k prírode a .

Mar nezabudkamôj manžel je klampiar a robí strechy rokov a jednoznačne doporučuje bramac. Ak sa preň rozhodnete, určite neurobíte chybu. Posledná strešná lata bude. Váš dom zvýrazní svojou jednoduchosťou a čistotou línií. Vďaka nej je povrch krytiny mimoriadne hladký a tak oveľa účinnejší proti nánosom machu a nečistôt.

Odporúčané latovanie : min. Ceny strešných krytín v našom obchode platia len pri objednávke množstiev na celú strechu rodinného domu (cca m2). Pre menšie objednávky platia cenníkové ceny. Jul Pripevňuje sa utesňovacou skrutkou o strešnú latu.

Odvoz sute na skládku ks. Strecha Terran – strešná krytina Zenit s povrchovou úpravou EVO a CS. Rímska škridla (Protector PLUS). Krycia šírka pravých krajných škr.

Moravská škridla (Novo). Hlavový zámok vyžaduje presné latovanie. Po odstránení lát sme vyhotovili novú poistnú hydroizoláciu, na ktorú sme vyhotovili nové kontralatovanie a latovanie , na ktoré sme uložili novú krytinu BRAMAC Klasik Protector.

Odkvapový sytém je vyhotovený z KJG farbeného pozinkovaného plechu.