Bramac pojistná hydroizolace

Mimořádně pevná, difuzně otevřená, střešní fólie PRO PLUS RESISTANT 1spolehlivě chrání před zatečením vody v místě probití fólie hřebíkem. Souprava pro napojení na pojistnou hydroizolaci. Všechny prostupy pojistnou hydroizolací musí odolat stékající vodě, případně být vodotěsné (při malých sklonech střechy).

To platí i pro DuroVent, který lze napojit nejen na střešní konstrukce s bedněním, ale i na konstrukce s pojistnou hydroizolací. Střešní fólie PRO RESISTANT je vysoce odolná proti používaným prostředkům na ochranu dřeva.

Zatečení vody v místě probití hřebíku je nulové! Použití na bednění, tepelnou izolaci i volně na krokve. Montáž okapnice, pokládka difúzní fólie, montáž kontralatí s těsnící páskou.

Pojistné hydroizolace (podstřešní fólie) a parozábrany pro dvou a tříplášťové šikmé střechy, stejně tak pro provětrávané fasády. V druhé části článku o pojistné hydroizolaci šikmých střech (PHI) se zmíním o nejdůležitějších vlastnostech, které by měly mít difuzní fólie používané pro. V této poslední části článku o pojistné hydroizolaci šikmých střech se krátce zmíním o zásadách provádění PHI pomocí difuzních fólií nejen v ploše střechy,. VUT Praha zaměstnán v různých průmyslových podnicích převážně se stavební orientací, naposledy ve firmě Bramac střešní .

Nevěřím, že po pojistné hydroizolaci by někdy stékaly potoky vody, samozřejmě za předpokladu, že je krytina dobře položená včetně provedení všech detailů . Bramac PRO je podstřešní folie s vynikajícímy difuzními vlastnostmi, vhodná jako pojistná hydroizolace pro střechy s běžným sklonem. Vnější vrstvy jsou vyrobeny z netkané textilie z PP vláken. Difuzní fólie – Bramac PRO PLUS Folie Bramac PRO je možné pokládat na tepelnou izolaci, nebo ji napínat volně na krokve. Pojistné hydroizolační fólie Bramac Vel, Bramac PRO, Bramac UNI, Bramac UNI-S, Bramac. BRAMAC střešní systémy, s. Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny.

Pro střešní tašky Reviva je bezpečný sklon střechy 25°. To znamená, že střešní krytina bezpečně odvádí srážkovou vodu bez doplňkových. Norma dokonce stanovuje toto odvodnění pomocí dvojitých žlabů, což je řešení zejména v extrémních případech.

CR – Alpská taška Cristal. CL – Alpská taška Classic. MP – Moravská taška plus. MF – maloformátová krytina (BI). ZBI – Zdvojená bobrovka.

PHI – pojistná hydroizolace. Bramac 7° vodotěsné podstřeší, které je tvořeno zásadně bedněním a pojistnou hydroizolací (PHI). Použití systémových prvků a vlastní provedení podle Pravidel pro montáž střešního systému Bramac 7° je podmínkou pro poskytnutí 15leté záruky na funkci střechy. Doplňkové utěsnění proti průniku vody spočívá v těchto.

Kontaktní podstřešní folie s vynikajícími difuzními vlastnostmi. Bramac PRO Resistant je podstřešní folie s vynikajícímy difuzními vlastnostmi, vhodná jako pojistná hydroizolace pro střechy s běžným sklonem. V rozmezí od 12° do 22° u profilovaných tašek, u Tegalitu od 15° do 25° a od 25° do 30° u bobrovek je nutné provést vhodnou pojistnou hydroizolaci.

Výjimečný střešní systém Bramac 7° umožňuje krytí střech o minimálním sklonu 7°. Vzdálenost latí s ohledem na sklon střechy a délku krokve viz. Fólie je určena především pro vytvoření vodotěsné pojistné hydroizolace v rámci systému Bramac 7°.

Unikátní difuzní fólie Bramac Top RU má kromě vysoké propustnosti pro vod.