Cementová omítka

HASIT 6Handputz Ruční jádrová omítka. Zatřená vápenocementová a cementová omítka. Používá se v místnostech se zvýšenou vlhkostí, ale i tam, kde je omítka vystavena většímu opotřebení. Jedná se o jednovrstvou omítku z vápenocementové nebo cementové malty v tloušťce až mm.

Povrch se zatírá dřevěným hladítkem.

Jádrová omítka cementová Weber CZ66 kg: doručení domů nebo na prodejnu. Nákup bez rizika: dní na vrácení. PM jemná jádrová ruční omítka , 1mm.

Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN EN 998- kategorie CS II, W1. Vyspravení venkovních stěn sklepů a soklů. Jako podklad pro izolaci proti vodě, lepení obkladů, kabřince, pro zdění silně namáhaného zdiva. Knauf CEMENTOVÁ OMÍTKA MCS Kg.

Určená pro oblasti s vyšším zatížením ( zvýšená pevnost, odolnost proti vodě), jako jsou např.

Pro vnější i vnitřní použití. Cementová jádrová omítka. Trassová cementová omítka TZP. Restaurátorská jádrová omítka pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. Také pro zhotovení soklových omítek.

Pro vysoce zatěžované a vlhké prostory. Pojivová báze: trassový cement. Skupina malt: GP CS IV podle DIN EN 998-1. Tato vápeno- cementová , ručně zpracovatelná omítka je určená pro exteriéry i interiéry.

Zvyšuje tahovou přilnavost mezi zdivem a jádrovou omítkou. Suchá omítková směs pro vícevrstvé jádrové omítky , pro ruční zpracování. Skladová dostupnost dle . Hotová omítka je vhodný podklad pod keramické obklady, pastózní nebo šlechtěné minerální omítky Kbelorit. Jestliže se přidá do štuku trochu sádry, má omítka hladší povrch a štuková vrstva rychleji tuhne.

Sádrová omítka se provádí rovněž jako dvouvrstvá. První vrstva je z vápenné malty s přísadou sádry a druhá vrstva je sádrový štuk.

Jeho povrch se vyhlazuje mosazným hladítkem. Pro milovníky podnikatelského baroka ten dům opravdu není. Hned vedle stojí totiž čtyři prvorepublikové vily architekta Jaroslava Fragnera.

Teď se k nim přidal i dům od jednoho z nejuznávanějších současných českých architektů, Ladislava Lábuse.