Čištění střech ceník

Ceny záleží na mnoha faktorech – rozsahu a povaze znečištění, velikosti a druhu čištěné plochy, i přístupnosti k objektu. Minimální cena za zakázku činí 6. Kč při čištění střech (cena bez DPH). Betonové a pálené tašky (cena je závislá na stáří krytiny, přístupu na střechu, členitosti střechy apod.) Čištění střechy tlakovou vodou ( (tzn. bez další následné konzervace).

Veškeré úklidy po práci, ochrana okolí jsou samozřejmostí a nemají vliv na cenu prací. Ceník čištění fasá čištění fasád Praha, mytí fasá mytí fasád Praha, inspekce a znalecké posudky fasá repase fasá renovace fasá vysokotlaké čištění fasá parní čištění fasá čištění fasád suchým ledem, tryskání fasá pískování fasá opravy fasá nátěry fasá čištění graffiti, anti- graffiti ochrana .

Renovace a nátěry eternitových střech. Ceník služeb renovace a nátěrů vlnitých i rovných eternitových střech. Přesná cena je závislá na stáří eternitu, přístupu na střechu , členitosti střechy apod. Ceny jsou závislé na kvalitě povrchu a na kvalitě dodané barvy.

Ceník , Měrná jednotka, Cena za jednotku bez DPH. Výškové nátěry, okapových žlabů a svodů, bm, od 2Kč. Výškové čištění okapových žlabů a svodů, bm, od 1Kč.

Mytí fasád tlakovou vodou.

Montáže bleskosvodů včetně materiálu. Oprava dilatačních spár. Cena za naše služby se určuje individuálně a to při osobní konzultaci. Neváhejte nás kontaktovat na tel. Praha, mytí střech Praha, výškové čištění střech ČR, výškové mytí střech ČR, čištění okapů, nátěry střech, odstranění mechů a zeleně, opravy.

Pomůžeme vám s opravou střech, okapů i komínů. Konečná cena bude stanovena dle zaměření a kalkulace. Výškové práce neuvedené v ceníku jsou závislé na individuální kalkulaci.

Nátěry asfaltových střech. Aplikace NANO ochrany proti tvorbě mechů. Nejlevnější cena mytí střech na trhu. Odstraníme mech, listí, plísně, zelený porost, ptačí trus, nečistoty.

Střechy před čištěním , impregnací nebo nátěrem kontrolujeme. Měníme a doplňujeme např. Vysokotlaké čištění eternitové střechy. Odstraňování sněhu ze střech – shazování sněhu.

Provádíme shazování sněhu a rampouchů ze střech. Práce provádíme pomocí horolezecké techniky.

Na telefonickou objednávku .