Čsn 73 3610 klempířské práce stavební

Při přípravě tohoto speciálu DEKTIME jsme využili skutečnosti, že autoři revize patří k . Orientační cena: 7Kč. Formát PDF: IPDF – Image PDF (norma je skenovaná). Design of sheet metal constructions.

Les principes de projection des objets en fer -blanc.

Nahrazení předchozích norem. Nabízíme Vám kompletní sortiment technických norem ČSN – platných i přehled již neplatných s uvedením jejich případných náhrad. Potřebné normy ČSN lze vyhledat jednak podle oborového třídění, tak i zadáním čísla . Do objektů školy, na kterých byl římsový plechový žlab realizován . Historie KLEMPÍŘSKÝCH norem.

MATERIÁLY Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních klempířských konstrukcí se vztahují příslušné certifikáty . KZP: Konstrukce klempířské.

Technické dodací předpisy. Dle umístění se klempířské konstrukce provádějí jako oplechovaní a lemování stavebních konstrukcí. Klempířské práce stavební. Pomocná stavební výroba.

Atelieru stavebních izolací, dnes Atelieru DEK. Pojízdná a volně stojící lešení. BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována. Soubor norem Tesařské a klempířské práce stavební.

Provádění dřevěnđch konstrukcí. Zámečnické práce stavební. Schodiłtě a łikmé rampy. Prostorová úprava vedení technického vybavení. Tepelné izolace: Nebudou prováděny.

Jako klempířská konstrukce navrženy venkovní parapety. Oplechování musí být provedeno s dostatečným přesahem za líc zdiva – min. Výpis použitých norem – seznam vybraných norem. VÝVOJ PŘÍSTUPU NORMOVÝCH USTANOVENÍ K OPRACOVÁNÍ DETAILU ATIKY NEBO STĚNY HYDROIZOLAČNÍM POVLAKEM.

Truhlářské práce stavební. Norma nabízela řešení ukončení hydroizolačního povlaku na části plechového lemování.