Dektrade asfaltový pás

Skladová dostupnost dle pobočky. Modifikovaný SBS vrchní asfaltový pás Elastek Combi. Používá se pro hydroizolace nových i opravovaných střech.

Montážní návod kolektiv pracovníků ATELIERU DEK. Technologie provádění hydroizolace z pásu. DEKTRADE – Návod k použití.

Zásady navrhování hydroizolace jsou . ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. EHS, ve znění směrnice Rady č. DEKBIT VSje hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu . Asfaltové pásy typu A, pás je určen pro dočasná izolační opatření a dále jako separační a ochranná vrstva ve stavebnictví. DEKPRIMER je za studena . Product, Customer, Producer, Date of issue, Date of validity. Název výrobku, Objednatel, Výrobce, Datum vydání, Datum platnosti.

Vybavení společné pro montážní četu. Gutta Guttabit je plnohodnotná střešní krytina. Asfaltový pás Guttabit je určen jako vrchní vrstva ve vícevrstvých hydroizolacích střech optimálně s pásy o vysoké pevnosti v tahu, . Postup montáže asfaltových pásů je potřeba přizpůsobit typu a stavu podkladu a klimatickým podmínkám.

Povrch podkladní konstrukce musí být soudržný, očištěný, suchý, bez sněhu a námrazy, bez ostrých výstupků, bez ostrých hran a bez prohlubní. Před montáží asfaltových pásů je potřeba provést. Jako horní vrstva se pro systém POLYDEK používají nakašírované asfaltové pásy několika typů.

Označení a parametry asfaltových pásů jsou. Pokud hledáme cenově dostupné řešení pro základovou desku, pak volbou je jednovrstvé řešení, tj. PARABIT G Snebo SKLOBIT Mineral, který má dostatečnou pevnost, nedá se ručně roztrhnout, i odolnost proti prostupu radonu pro střední riziko má dostatečnou. Asfaltový pás DEK Rje hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože, impregnovaný asfaltom s obojstrannou povrchovou úpravou jemnozrnným.

Obdobným spôsobom možno pás použiť aj v skladbách u spodných stavieb ako pomocná vrstva proti zemnej vlhkosti. Rozměry: tloušťka ± mm. Balení: délka × šířka role × m. Pokud se pro tuto vrstvu použije asfaltový pás , bude plnit také funkci dočasné hydroizolační ochrany objektu. Systém nelze použít pro.

Pokyny pro návrh a zpracování.

SBS modifikovaný nebo oxidovaný asfaltový pás. AP – asfaltový pás , MA – modifikovaný asfalt, MAP – asfaltový pás z modifikovaného asfaltu, MA-PE – modifikovaný asfalt na nosné folii z PE, . Hydroizolace spodní stavby. Pro malé stárnutí je výborný jako vrchní střešní pás, méně však pro oblast s nízkými teplotami.

Nejpoužívanější typ střešního modifikovaného asfaltového pásu (tloušťka 2mm nebo 2mm).