Deskriptivní geometrie ploché střechy

Teoreticke´ rešenı strech. Katedra didaktiky matematiky. Aplikace matematiky pro ucitele, 13. Odvodnění plochých střech a dvorů je teoretickou úlohou obdobnou k řešení střech.

Srážkovou vodu svádíme do jednoho nebo více kanálů rovinami stejných spádů.

Kanály jsou umístěny uvnitř plochy, nebo na jejím obvodu. Kanály si představujeme jako čtverce nepatrných rozměrů. Při řešení střech bude třeba v pravoúhlém promítání vyřešit úlohy o průsečnicích rovin, které vytvářejí vlastní. Deskriptivní geometrie pro 1. Praha: SNTL – Nakladatelství . Roviny střechy svírají s touto horizontální rovinou stejné úhly, jsou tedy téhož spádu, v našem případě platí tgα = = tg45°. Jestliže na některou část budovy nesmí stékat voda ze střechy např.

Rozdělení střech podle spádu.

Ukázka k tomuto materiálu není k dispozici. Tento materiál ale můžeš stáhnout celý. Velikosti odvodňované plochy. Stáhnout celý tento materiál. Dispozičním řešení interiéru budovy.

Konstrukčním systému budovy. Vlastní řešení odvodnění šikmých a strmých střech spočívá v sestrojení půdorysu průsečnic střešních rovin, čímž se zabývá deskriptivní geometrie. Jednodílný hyperboloi hyperbolický paraboloi šroubová plocha a konoid.

Střechy s volnými okapy (bez zastavěných částí). POS na předmět deskriptivní geometrie. Geometrické řešení půdorysů střech. Základní sklonité střechy – zastřešení obdélníkového půdorysu. Voda, která dopadá na sklonité střechy , je odváděna pomocí šikmých střešních rovin k okapům . Osobne mi dana problematika pripada zajimava.

Vzdělávací obor: Pozemní stavitelství, studijní obor. Požární odolnost plochých střech. Doporučené systémové řešení ROCKWOOL.

Akustika plochých střech. Tepelněizolační vlastnosti. Realizace izolace plochých střech. Skladování a transport střešních desek. Stabilizace střešního souvrství.

Charakteristika: Seminární práce z deskriptivní geometrie pojednává o postupech při řešení střech a výklad provází řadou názorných nákresů. Nejprve text seznamuje se základními pojmy tématiky a typy střech. Poté popisuje, jak řešit konstrukci střechy pro různé půdorysy, a obsahuje rovněž přesah k praktickému využití .