Desky ordexal

Z praktických důvodů musí být kotvení obkladu na podklad co nejjednodušší a nejlevnější, protože zvýšená pracnost by mohla zcela negovat technické výhody aplikace. Je zřejmé, že není možné např. OK šroubovat či nastřelovat, právě tak je nutné, aby nebyl povrch chráněné konstrukce zbytečně . Nov Konstrukční a obkladové desky , vyrobené lisováním ze směsi jemných dřevěných třísek, portlandského cementu a hydratačních přísad. Desky jsou určeny jako konstrukční materiál pro vnější i vnitřní povrchy, podlahy, stropy a stěnové prvky, výhodně je lze použít i pro venkovní protipožární obklady .

Nov Pro aplikace ve venkovním prostředí jsou k disposici zatím především desky CETRIS, v současné době lze – po povrchových úpravách využít i desky ORDEXAL a po impregnaci snad i desky na vápenosilikátové bázi. Z ekonomického hlediska bych dával přednost v prvé řadě Cetrisu, zde je však třeba . Otázka je zda je to nebezpečné pro naše zdraví ? ODPOVĚĎ: Pokud máte takovéto pochybnosti (mohou to být i desky cementotřískové nebo jiné), tak bych nejprve nechal odbornou . Při podrobnější analýze Ordexal : a) zajišťuje protipožární ochranu: ▫ nosných ocelových a železobetonových konstrukcí v rozsahu R (EI) až R (EI) 18. Je totiž nutno upozornit na to, že cena tenkých obkladových desek je ve většině případů kompenzována vyšší montážní pracností – zatímco silnější desky (cca od tloušťky mm) lze sponkovat nebo hřebíkovat.

Tolerance tloušťky: ±mm, tolerance šířky: ±mm, tolerance délky: ±mm.

Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem. Použitý materiál a montážní nástroje: □ desky ISOVER . Aug Limitním kritériem pro ukončení zkoušky je u desky teplota výztuže 6°C, u nosníku 5°C, nebo čas zkoušky hodin. Samozřejmě se v průběhu zkoušek měří i průhyb . Ordexal : d1) výhody: nízká hmotnost, která minimálně zatěžuje chráněnou konstrukci;.

Závěrem lze připomenout mnohokrát opakované přísloví: Dvakrát měř, jednou řež. Charakteristika výrobku Ordexal : Systém leeenycn obkladů nabézifuarovek ói desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným,žáruvzdomým tmelem, připaone kovor,nými spojovacími prvky. Dec Jedná se o polyfunkční lepený protipožární obklad na bázi čedičové plsti Ordexal , který zajišťuje požadované parametry požární bezpečnosti R, E, I,. Firma se zabývá posuzováním shody stavebních výrobků a hořlavých kapalin, prováděním zkoušek pro stanovení a ověřování požární odolnosti.

Jednokřídlové dřevěné požární uzávěry plné v dřevěné zárubni, typ. FS 30- s plnou výplní z desky SD. Polyfunkční protipožární lepený obklad ORDEXAL pro zvýšení požární odolnosti nenosných obvodových stěn z. Jak na první pohled poznáme požární ucpávku? Požární ucpávka musí být opatřena identifikačním štítkem, na kterém je uveden rok instalace, použitý materiál, požární odolnost a údaje o montážní firmě.

Nejčastější barvy a provedení požárních ucpávek?

Pro požární ucpávky se používá řada kovových manžet, tmelů a .