Detail střešní vpusti

Střešní vpusti a nástavce Terasové vpusti Sanační vpusti Střešní vpusti jednostěnné Balkónové vpusti a doplňky Chrliče a pojistné přepady Komínky, odvětrání, prostupy Prostupy a doplňky pro spodní stavbu . DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů. NÁSTAVCE STŘEŠNÍ VPUSTI min mm. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC . Vpusť – jednoplášťová, zateplená, nevětraná střešní konstrukce na železobetonové desce s extenzivním ozeleněním, modifikovaný asfaltový natavovací pás Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a s tepelnou izolací s . JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA.

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON. UŽITÉ PRVKY: TW 1BIT S, TWN 2PVC. V případě jednovrstvé hydroizolace z asfaltového pásu je nutné detail napojení vpusti na hydroizolaci doplnit o přídavný podkladní asfaltový pás.

Vpusť je s tepelnou izolací a je standardně dodávána s ochranným košem. Vpusť lze opatřit prodlužovacím nástavcem pro dvojité hydroizolační souvrství s vrstvou tepelné izolace nebo terasovým nástavcem. Vnější průměr napojovací trubky je 1mm.

Průtok přes vtok pro jmenovitý průměr DN 1je l/s. Atika se zateplením betonové konstrukce Podokapní žlab Prostup Sanace se zateplením Sanace Sanace původní drážkové (falcované) krytiny Skladba se zateplením bednění Skladba se zateplením beton Skladba se zateplením trapez Střešní vpusť Ukončení na stěně. Zpracoval: Vedoucí projektu: Škloní rok: Předmět: Bakalářská práce. Katedra konstrukcí pozemních staveb. DatuMěřítko: Číslo výkresu: Lukáš Zábranský.

Název práce: Polyfunkční dům v Českých Budějovicích.