Difuzní odpor folie

Vyjadřuje, kolik m vzduchové vrstvy by svými difúzními vlastnostmi nahradilo danou vrstvu. Používá se ke stanovení difúzních vlastností fólií. Ty kladou difundující vodní páře relativně velmi malý odpor , takže difúzní tok může být vysoký.

Aby dobře fungovaly, s minimem. Anebo paro- a vzduchotěsné fólie v lehkých dřevostavbách vycpaných tepelnou izolací z minerální vlny, které páru nepropouštěly vůbec. Takto izolované a fóliované stavby, .

Vysoký difúzní odpor v ziměDifúzní odpor parobrzdy INTELLO byl tak nastaven, aby pásovina mohla mít v zimním klimatu hodnotou sd větší než m. Průběh difúze v parobrzdách pro clima . Je tedy zřejmé, že do dvouplášťových konstrukcí mohou být navrhovány PHI jen z materiálů vysoce difuzně otevřených. Tento požadavek v žádném případě tedy nesplňují difuzní fólie s mikroperforací, u nichž . Vyrábíme a dodáváme parotěsné fólie , vše skladem. Vám dovezeme po celé ČR. Jako další řešení mě napadá podstřešní folie – ta stojí jiné peníze – za ně samozřejmě dostanete pevnější difuzní folii , která dokáže držet řadu let napnutá mezi krokvemi – toto nepotřebuju.

Víte difúzní odpor ten geotextilie?

Difuzní odpor bohužel neznám-výrobce jej nikde neuvádí. Zdravím, ono by chtělo uvést přesné typy těch fólií , aby byl jasný jejich difúzní odpor a síla fólií , taky složení celé konstrukce. Schopnost materiálu propouštět vodní páru difúzí.

Faktor difúzního odporu : označní μ (mí), bezrozměrná veličina. Fólie ve stěnách dřevostavby, která omezuje pronikání vodní páry z venkovního vzduchu. Na dvě vrstvy polyetylenu vyztužené PE mřížkou je celoplošně nanesena hliníková fólie. Hliníková vrstva zajišťuje vysoký difúzní odpor fólie a zároveň zajišťuje při určitém konstrukčním uspořádání odraz části sálavé složky tepla. DEKFOL REFLEX N 1je speciální vícevrstvá fólie s reflexní vrstvou.

Veličina, která vyjadřuje relativní schopnost látek propouštět difúzí vodní páry. Je poměrem schopnosti difúze daného materiálu se schopností difúze vzduchu. Pro vzduch je tedy faktor difuzního odporu 1. Je důležitou proměnnou při zjišťování prostupnosti materiálu vodními parami. Závisí na tloušťce těsnicích vrstev, jako jsou například parotěsné zábrany, a na koeficientu difuzního odporu.

Kotvením v PE folii vzniknou kolem kotvy drobné trhliny, které snižují hodnotu Mí v ploše. ANO, ale jen s použitím vhodné korekce. Ocelový trapézový plech je v ploše v podstatě neprodyšný materiál.

Parotěsnící vrstva je tvořena hydroizolačními materiály s velkým difúzním odporem.

Nejčastěji je užito asfaltových pásů a fólií , ale používají se i další materiály. Asfaltové pásy se používají tytéž jako pro hydroizolační vrstvu, pokud mají dostatečný difúzní odpor. Nebo se používají asfaltové oxidované a modifikované pásy, . PVC, PO, VAE (EVA): – mPVC –v ČR nejběžněji používaná, obsahuje změkčovadla, nutná separace od asfaltů a polystyrenů ( EPS, XPS), – PO (FPO, POCB) – vyšší tuhost, horší svařitelnost a vyšší difuzní odpor v porovnání s fólií z mPVC, nedosahují změkčovadla, není nutná separace od asfaltů a . Problematika se dá trochu zjednodušit i tak, že pokud máte difúzně uzavřenou dřevostavbu (stavbu zateplenou fasádním polystyrenem), bude tam použita parozábrana s vysokým difúzním odporem.

U difúzně otevřených dřevostaveb ( pokud vám to vyjde ve výpočtu) můžete použít parobrzdu ve formě fólie.