Difuzní odpor osb

Avšak výrobci tuto hodnotu neuvádějí. Zůstává tedy otázka, co může posloužit jako ukazatel míry vzduchotěsnosti daného prvku. Výrobci uvádějí difuzní vlastnosti daného prvku hodnotou součinitele difuzního odporu μ. Jak bude zmíněno dále, hodnota μ může poukázat i na vzduchotěsnost OSB. Nyní bude zmíněno něco . Krokve jsou zaklopeny prkny, na nich leží 1.

GUTTAFOL, přes ní svislé kontralatě 25mm . Bez ohledu na difúzní otevřenost nebo uzavřenost konstrukce se pro obvodové pláště má používat takové skladby materiálů, aby se jejich difúzní odpor směrem z interiéru do exteriéru postupně snižoval. Pro mnohé to nebude zdaleka nová informace, ale věděli jste, že difúzní odpor polystyrenu je nižší než difúzní odpor dřeva? Zabrání tedy transportu vlhkosti z . Zde je tedy důležité aby se vlhkost z vnitřního prostředí nedostala do konstrukce.

Tento problém je vyřešen pomocí vložení vrstvy, která díky vysokému difuznímu . Patří sem například protipožární, akustické desky, desky s vysokým difuzním odporem a desky odolné proti vlhkosti. Deskové materiály se také dělí podle .

Jakou hodnotu MI uvažovat u OSB sesky, která uzavírá vnější stranu nosné stěny, na kterou . Tím zde vlastně vytváříme parozábranu, to je špatně. Desky OSB jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným směrem, ve středové vrstvě jsou orientovány příčným směrem. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají . CE Prohlášení o vlastnostech”. Díky tomu nejsou v difúzně otevřených dřevostavbách, které jsou dnes obvyklé, nutné další vrstvy fólií.

Jedním z praktických řešení je návrat k principu lehkých dřevostaveb. Stanovení součinitele difúzního odporu desek. Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). Na základě těchto zkoušek byl vystaven. Modul pružnosti v ohybu EN 310.

V dalších měsících opakovaných testech povrchového toku na desítkách staveb byla prokázána závislost průvzdušnosti hmotou desky OSB na difúzním odporu deklarovaném . OSB desek je udáván hodnotou μ = 3až 450). Latex – hodnota difuzního odporu. Dobrý den, jaká je hodnota difuzního odporu latexového nátěru.