Dilatace balkonu

Dilatační spáry: u balkonů do velikosti cca m² není nutné realizovat plošné dilatace. U větších ploch se dilatace provádí zhruba po třech metrech (přesný rozměr by měl odpovídat dvojnásobku hloubky balkonu ). Obvodovou dilataci v místě styku stěny s podlahou je však nutné provést vždy. U balkonů do velikosti cca m² není nutné realizovat plošné dilatace.

Dilatace se s ohledem na umožnění pohybu . Jedná se o výrazné tepelné a vlhkostní zátěže, které vyžadují vždy odborné posouzení a profesionální projektovou dokumentaci.

V systémovém řešení balkonů se zabýváme venkovní podlahovou konstrukcí do velikosti cca m², takže není nutná její plošná dilatace ! Obvodová dilatace je nutná vždy (styk stěny s podlahou)! Obdobné umístění mají i pavlače, ale na rozdíl od balkónů , slouží zároveň i ke komunikačním účelům. Návrh balkónů vychází z architektonické koncepce díla, vztahu hmot fasády, barevnosti, rozměrů a jejich funkcí.

V případě větších ploch je nezbytné dbát na dilatace. Volné hrany balkonů a teras jsou neustále vystavovány povětrnostním vlivům. Pro skladbu balkónů nebo teras je doporučený spád.

U balkónů , lodžií a teras mohou způsobovat problémy i tepelné mosty. Závady a poruchy provozního souvrství se projevují nejcitelněji u teras, které jsou vytvořeny nad obytnými či jinými vnitřními prostorami – při jejich výskytu časem dochází k zatékání do interiéru včetně průvodních hygienických závad .

Roztažení dlažby při stejném rozdílu teplot a délce činí jen ca. Napětí vnikající mezi těmito pevně spojenými vrstvami vede u větších ploch k jejich. Místo pro panely je tedy hodně omezené.

V podstatě jediný využitelný prostor je venkovní parapet nebo kolmá stěna mezi okny. Nárožní balkon konstrukčně pokračuje za roh budovy. Průběžný balkon umožňuje přístup z více místností. Pokud probíhá mezi více byty, stává se nevýhodným (snížení uživatelské hodnoty z hlediska menší intimity). Z konstrukčního hlediska je nezbytná dilatace.

Závady v zateplení balkonů, lodžií a teras Obr. Provedení dilatace v dlažbě včetně podkladní vrstvy. Opravy rodinného domu Opravy rodinného domu Opravy rodinného domu KAPITOLA HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY KAPITOLA FASÁDY KAPITOLA BALKONY, LODŽIE A TERASY. Na volné okraje balkonů, lodžií, teras a pavlačí je nutné umístit zábradlí.

Odolnost proti účinkům objemových změn. Nanášení spádového klínu. Přilepená keramická dlažba po obvodu balkonu. Takovým systémem, který využívá klasický odvod srážkové.