Doškové střechy cena

Slaměné a rákosové došky. Došková střecha má výborné izolační vlastnosti, brání rychlému střídání teplot v interiéru. Dobře provedená došková střecha z rákosu vydrží až let. Pokládka probíhá na laťování.

Tloušťka takto poskládané krytiny se pohybuje . S doškovou střechou jsme se doposud mohli setkávat na svých toulkách českou krajinou zejména na historických objektech nebo ve skanzenech připomínajících.

Spotřeba jednotlivých kusů nopů je různá dle členitosti střechy a sklonu. Díky zvýšenému zájmu o používání přírodních materiálů ve stavebnictví se . S pravou doškovou střechou se dnes setkáte jen výjimečně, spíše ve skanzenech, kde připomíná způsob pokrývání střech našich předků. Což je škoda, protože doškové střechy jsou velmi výhodné z mnoha důvodů.

Například má tato přírodní krytina nízkou hmotnost, čímž snižuje náklady na pořízení masivních krovů, má . Doškové střechy jsme byli zvyklí vídat maximálně ve skanzenech. S rozmachem přírodního a zdravého stavitelství se sláma, rákos či dřevo zabydlují. Po určitém útlumu se do českého stavebnictví opět vrací klasická došková střecha.

Před slaměnými došky jsou dnes upřednostňovány došky rákosové.

Rákos je totiž dostupnější a má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Vysoká technická odbornost a vyšší pořizovací cena ale doškovou střechu ve . Záruční doba na materiál je deset let, životnost střechy dosahuje i více let. Cena doškové střechy odpovídá skutečnosti, . V minulosti naprosto obvyklý tren který se postupně usadil na dně našeho společenského vnímání kvality a moderního vzhledu. Rákosové krytiny a doškové (slaměné) střechy byly ještě celkem nedávno dominantní krytinou v České a také evropské krajině. V dnešní době se tato krytina vrací na obytné budovy zejména v západní a severozápadní Evropě.

O výběru krytiny také velmi často rozhoduje cena , kterou může navíc o hodně navýšit doprava na místo stavby. Budete–li chtít využít k bydlení podkrovní prostor domu,. Aby dešťová voda po doškové střeše snadno stékala, musí být sklon krokví alespoň 45°. Jedná se o velmi lehkou krytinu, která má dobré . Moderní trendy velí vracet se k. Cena je až 4x vyšší oproti klasickým betonovým taškám.

Stoupající zájem o dřevostavby, ekologické bydlení a přírodní materiály vrací stále víc do centra pozornosti dřevo, ale i doškové a šindelové střechy. Podívejme se podrobněji na . Obecný trend zaměřený na používání obnovitelných surovin a zdrojů energie a také s tím úzce spjatý příklon mnoha lidí ke starým řemeslným postupům se odráží i ve výstavbě. Kdo zamýšlí stavebně realizovat návrat do minulosti, např.

Materiál na výrobu došků ani již svázané došky se běžně nikde neprodávají. Dodávka doškové střechy probíhá specializovanou firmou obvykle na klíč, tedy materiál včetnějeho položení.

V minulosti byly na denním pořádku střechy doškové (ze slámy, rákosu či orobince), ty jsou však dnes pouze vzpomínkou. Na druhé straně má plech také své nevýhody. Nátěry zvyšující životnost také výrazně navyšují cenu.

Hlavním minusem je vysoká pořizovací cena. Plechová krytina Satjam. Střecha je jednou z nejdůležitějších konstrukcí domu. Pro všechny zájemce o krytinu s tradičním vzhledem a dobrou kvalitou při nízké ceně je připravena střešní krytina Trend.

Tradiční došková střecha vydrží až let, má skvělé izolační vlastnosti, stabilizuje teplotu v interiéru. Výroba šindele probíhá v zimě ze stromu skácených v době vegetačního klidu. Po proschnutí následuje moření proti houbám a dřevokaznému hmyzu.

Přes léto probíhá montáž po celé ČR.