Doškové střechy

Na jeden metr čtvereční střechy bylo potřeba až došků, jejichž hmotnost byla až kg. Byla to náročná práce, kterou prováděli specializovaní řemeslníci, doškáři. Slaměné a rákosové střechy mají v Čechách velmi dlouhou tradici. Dobře provedená došková střecha z rákosu vydrží až let.

Pokládka probíhá na laťování.

Tloušťka takto poskládané krytiny se pohybuje . Zde najdete informace ke krytinám z přírodních materiálů – nopy, snopy, štípané, řezané šindele, historické střechy , rekonstrukce starých střech , skanzen střechy. S doškovou střechou jsme se doposud mohli setkávat na svých toulkách českou krajinou zejména na historických objektech nebo ve skanzenech připomínajících nám způsob života z doby minulé, avšak spíše výjimečně na střechách domů nových. Díky zvýšenému zájmu o používání přírodních materiálů ve stavebnictví se . S pravou doškovou střechou se dnes setkáte jen výjimečně, spíše ve skanzenech, kde připomíná způsob pokrývání střech našich předků.

Což je škoda, protože doškové střechy jsou velmi výhodné z mnoha důvodů. Například má tato přírodní krytina nízkou hmotnost, čímž snižuje náklady na pořízení masivních krovů, má . Pokud by si člověk před nějakými třiceti lety položil otázku, zda doškové střechy přežijí rok dva tisíce, většina z nás by odpověděla záporně.

Obecný trend zaměřený na používání obnovitelných surovin a zdrojů energie a také s tím úzce spjatý příklon mnoha lidí ke starým řemeslným postupům se odráží i ve výstavbě. Kdo zamýšlí stavebně realizovat návrat do minulosti, např. Možná si říkáte, co může tak nestabilní, hořlavý, titěrný materiál jako rákos nebo sláma nabídnout současnému stavitel ství. Není to anachronismus a objevová ní vývojem dávno . V minulosti naprosto obvyklý tren který se postupně usadil na dně našeho společenského vnímání kvality a moderního vzhledu. V Česku tato technologie téměř vymizela na konci šedesátých let minulého století s posledními doškaři.

Na rozdíl od řady evropských zemí, kde se s pomocí došků kryjí stavby nepřetržitě od středověku po . Po určitém útlumu se do českého stavebnictví opět vrací klasická došková střecha. Před slaměnými došky jsou dnes upřednostňovány došky rákosové. Rákos je totiž dostupnější, má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti a splňuje náročné technické normy.

Naopak vysoká technická odbornost a vyšší . Obliba doškové střechy spočívala zejména v dostupnosti slámy, které bylo zejména na vsích dostatek. V dnešní době jsou doškové střechy populární zejména v Rakousku, Německu, Holandsku ale také v . František Pavlica HROZNOVÁ LHOTA: Slaměná střecha z došků, k jejichž výrobě se používal všeobecně dostupný materiál – žito, patří k nejstarším střešním krytinám u nás. V současné době se s došky setkáme převážně jen ve skanzenech.

Doškovou střechu už umí málokdo.

Zatímco dříve si je uměli vyrobit . Zatím je u nás došková střecha spíše luxusní výjimkou. Abychom mohli obdivovat na nových rodinných domech a vilách kouzelné doškové střechy ze slámy nebo. Rákosové krytiny a doškové (slaměné) střechy byly ještě celkem nedávno dominantní krytinou v České a také evropské krajině. Hlavním důvodem byla dostupnost rákosu a řemeslná zručnost většiny obyvatel vesnic. V dnešní době se tato krytina vrací na obytné budovy zejména v západní a severozápadní Evropě.

Došky byly schopné vykrýt i měkčí, valbová nároží. Sklon doškových střech byl alespoň stupňů kvůli snadnějšímu stékání vody. Hřebeny se zpevňovaly a zatěžovaly hliněnou mazaninou nebo přímo drny, okraje a prostupy se mohly vykrývat . Odpověď na co je hřeben doškové střechy v tomto křížovkářském slovníku.