Dřevěné stropní nosníky

Nahrazují stropní konstrukce všech konstrukčních. JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Stoupají i požadavky architektů, kteří projektují rozlehlé prostory s velkými stropními rozpony. Využít je lze i při revitalizaci starých objektů.

Společnost CZECH PAN dodává nosníky v široké škále standardních typových rozměrů, ale dokáže je vyrobit i na míru, podle vašich požadavků. Nosník HELUZ MIAKO – 150. Poptejte nejnižší cenu více zde.

Ty následně vytvářejí vyjímečně pevný prvek, vhodný pro tvorbu nejrůznějších realizací, jako jsou konstrukce střech ,stěn ,stropů,nebo jejich součástí jako jsou sloupy, průvlaky, vaznice, překlady, stropní trámy apd. Trámový strop s viditelnými trámy. Stropy s příhradovými nosníky.

Studie cen čtyř vybraných stropních systémů.

Klasický dřevěný strop se záklopem a násypem. Keramický strop z CSD Hurdis a nosníků HF. Porobetonový strop YTONG. STEICO celou řadu výrobků: pro dřevěné konstrukce právě tak jako pro masivní.

Dřevěný strop z dřevěných I nosníků , . K nejstarším stropům patří klenby z kamene či cihel a povalové nebo trámové stropy ze dřeva. Heluz má v nabídce kompletní keramický strop HELUZ MIAKO se stropními nosníky a vložkami stejného označení. Nejvíce se využívají stropní konstrukce malých a středních rozponů. Konkrétní profil nosníku je odvozena z návrhu jeho zatížení. K stav- bám stěn se používají subtilnější výrobky.

Rozdělení dřevěných stropů. Tyto tabulky uvažují rozdílná zatížení a užitné kategorie stropů. Výrobci stropních systémů, kteříje nabízejíjako polotovar, poskytují často k dispozici tabulky vztažené k výrobku.

Uložení příček a jejich podporování stropní konstrukcí – a – půlcihelná příčka prochází dřevěným stropem, b – půlcihelná příčka je podporována ocelovým nosníkem , c – půlcihelná příčka je podporována ŽB nosníkem , d – čtvrcihelná příčka je položena na fošnu spočívající na záklopu dřevěného stropu. Pro orientaci desek a střídání styků je rozhodující nepříznivější směr zatížení.

Boulení desek je zamezeno připojením desek ke stropním nosníkům. Potřebná tloušťka vychází z výpočtu desek na svislá zatížení. Jako vrchní záklop dřevěných.

Lepená spára nemá negativní vliv na mechanické vlastnosti dřeva. Tyto lepené stropnice mají větší únosnost, a proto se tloušťka stropní konstrukce snižuje a nevznikají trhliny, které jinak narušují vzhled interiéru. Lepené nosníky mají dále vyšší požární odolnost a další předností je možnost vyrábět libovolné geometrické .