Dřevomorka na zdi

Dřevomorka prorůstá i betonem a zdí. V odborné literatuře se všeobecně uvádí, že dřevomorka při rozkladu dřeva tvoří vodu, která se objevuje na povrchu jejího podhoubí. Odtud pochází přívlastek lacrimans (slzící) v jejím latinském botanickém názvu.

Vodu a živiny z původního zdroje nákazy houba . Například nerespektují důležité pravidlo, že dřevo se nikdy nesmí přímo dotýkat zdiva , i tzv.

Někteří amatérští stavebníci ale ještě před tím, než trám zabudují do kapsy zdiva , celou část dřeva, která přijde do zdi , obalí igelitem! Nejlepší je poškozené dřevo spálit dále od objektu. Aby dřevomorka domácí nenapadla i váš dům, dbejte na prevenci – ochrana dřeva by měla být součástí údržby domu.

Do objektu nesmí pronikat voda, proto zkontrolujte okapy, rozvody vody i kanalizační instalaci. Nesmí chybět ani kvalitní drenáž obvodového zdiva a izolace proti vlhkosti. Jak vypadá podlaha, napadená dřevomorkou?

Poradíme, jak proti dřevomorce bojovat. Dřevokazná houba je jedním z největších nepřátel trámů, krovů či zárubní.

Pokud necháte v nevětraném a neudržovaném objektu působit vlhko, čeká na vás časem někdy i velice nákladná investice – likvidace dřevomorky. Pokud místo – stavbu dokonale vysušíte, růst dřevomorky se zastaví, bude čekat na další vlhkost, klidně spousty let. Najde li dřevo zlikviduje jej.

Houbu nepoznám, ale řekl bych, že dřevomorka napadá spíš dřevo než zdi. Dřevo se za prvé nikdy nesmí dotýkat zdiva , čili musí být například podlepené lepenkou, ale nesmí být na druhou stranu obalené igelitem – musí dýchat. Podhoubí proroste i zdí.

Vyrůstá a šíří se často po dlouhý čas nepozorovaně, a když ji zaznamenáme, bývá už zpravidla pozdě. Napadané dřevo se pak obyčejně doporučuje zlikvidovat. Znamená to dřevo odřezat alespoň metr podélně od viditelného napadení.

Při rozsáhlejším napadení konstrukce se . Likvidace dřevokazného hmyzu a hub je náročná a dlouhodobá záležitost. Dřevokazné houby, se specifickou výjimkou dřevomorky , vyžadují vlhkost vyšší než. Vlhkosti dřeva, kdy se přestává dařit i dřevokaznému hmyzu, hlavně tesaříku krovovému . Mycelium dřevomorky (může být dlouhé i několik metrů) je výkonnou továrnou na enzymy, které rozkládají dřevní hmotu.

Dlouhými provazci dokáže dřevomorka proniknout i mimo dřevní materiál: do rozpraskaných omítek a mezi spáry porušeného zdiva. Právě z omítky a malty získává vápník, prvek . Sama pak při rozmnožování produkuje vlhkost.

Ke dřevu si ji mnohdy přivádí speciálními provazci (rizomorfami), často ze vzdálenosti mnoha metrů. Rizomorfy prorůstají podél elektrického a vodovodního vedení, řídkým betonem, zdí pod . Na obrázku je rozsáhlá plodnice dřevomorky pod stropem ve sklepě. Je-li na její druhé straně dřevo , dřevomorka. Nejbližší dřevo je až v podlaze za zdí o patro výš, avšak provazcovité svazky cév . Objevil jsem ve sklepě krásně prosperující dřevomorku. Napadené dřevo jsem spálil, nenapadené(viditelně) jsem uložil venku, uhlí si vyveze soused.

Problém je, co se zdivem. Bochemit nabízí nějaké chem. Chci se zeptat, zda nemá někdo . Další skupinou jsou houby. Poškozené dřevo se musí odstranit – a . Což je prospěšná součást přírodního koloběhu, ale zároveň smrtelné nebezpečí pro dřevěné konstrukce staveb.

Provádíme komplexní ekologickou likvidaci dřevomorky domácí mikrovlnnou technologii včetně hydroizolací a vysoušení zdiva.