Dvouplášťová střecha

Větraná vzduchová vrstva u šikmé střechy se navrhuje v místech předpokládané kondenzace vodní páry ve skladbě střechy. Dvouplášťová střecha – návrh odvětrání. Proudění vzduchu snižuje riziko kondenzace a odvádí přebytečnou vlhkost ze střešního pláště do vnějšího prostředí.

Tomáš Petříček, podklady: Doc. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1.

DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Plochá střech a dvouplášťová je střecha oddělující chráněné (vnitřní) prostředí od vnějšího prostředí dvěma střešními plášti (horní plášť – dolní plášť, nebo vnější plášť – vnitřní plášť) mezi nimiž je vzdu- chová vrstva. Plochá střecha , jednoplášťová plochá střecha , dvouplášťová plochá střecha , tříplášťová plochá střecha , plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, plochá střecha s opačným pořadím vrstev, plochá střecha kombinovaná, provozní střecha , střecha pochutná, střecha pojížděná, střešní zahrada, lehká plochá střecha.

V minulosti střecha plnila pouze dvě základní funkce. Primárně to byla funkce hydroizolační a sekundárně také ochrany stavby jako takové. Půda byla chápána coby nevyužitelný prostor vhodný spíše pro sušení prádla či odložení nepotřebných . Druhý díl seriálu o plochých střechách, tentokrát o přeměně jednoplášťové střechy na větranou dvouplášťovou a zejména o tepelnětechnickém posuzování dvouplášťových střech.

Plochou střechu charakterizuje sklon do ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech.

Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění. Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou . Chcete-li pokrývat nebo opravovat střechu , kontaktujte nás prosím. Různé modifikace ve skladbě či vytvoření dvouplášťových střech je možno s výhodou kombinovat a využít pro splnění specifických požadavků, které jsou kladeny na konkrétní konstrukce. Pojďme si je představit podrobněji. Bez parotěsnící vrstvy nad podstřešními prostory s tepelnými požadavky nelze . Jednoplášťová střecha nevětraná.

Panelové domy trpí řadou neduhů, jedním z nich je problematika dvouplášťových rovných střech. Jejich původní „koncepce již dnešním požadavkům na energetickou úspornost nestačí. Jejich věk si žádá častější zásahy, a to nejenom v kosmetické rovině.

Tento problém se týká samozřejmě i bytových . Jde o dvě vrstvy střešní krytiny, mezi nimiž je vzduchová kapsa, která může být buďto větraná, nebo nevětraná. Vnitřní plášť má tepelně izolační funkci, zatímco úkolem vnějšího pláště je chránit střechu před sněhem a. Vzduchová vrstva může být buď větraná, nebo nevětraná – u panelových bytových domů se většinou jedná o větrané dvouplášťové střechy. Vnitřní (spodní) plášť plní funkci tepelněizolační, vnější ( horní) plášť má . Popis řešení: Střechu tvoří lehká konstrukce z dřevěných I-nosníků ukládaných ve sklonu nebo konstrukce se sbíjených vazníků s horní pásnicí v potřebném sklonu.

Konstrukce je vyplněna tepelnou izolací (foukanou nebo vrstvenou) o tloušťce běžně mezi 3– 5mm.

Přesahy střechy vynáší dřevěné trámy vymezující . Důvodem je chátrající dvouplášťová střecha domu. Ztrápeným majitelům bytových domů je s radostí nabízí řada stavebních firem. Je z toho návrh na demontáž horního pláště nebo změna celé konstrukční .