Epdm odolnost

Ethylen-propylen pryž je charakteristická mimořádnou odolností proti zestárnutí, ozónu, ultrafialovým paprskům a teplu. Nízká absorbce vody, dobrá parotěsnost, vysoká odolnost vůči polárním kapalinám jako jsou ketony, alkoholy . EPDM pryž odolná chemikáliím. Standardní tloušťka pryže je 1– mm.

B Podmíněně odolný (nikoliv za trvalého provozu).

Pryž styren-butadienová. Tento seznam odolnosti nevznáší žádný nárok. Polyvinylchlorid na úplnost a slouží pouze k orientaci.

Odolný vůči oleMi a benzínu, dobrá odolnost proti stárnutí, vysoká otěruvzdornost. VynikaMící tepelná odolnost , výborná odolnost vůči oleMům, chemikáliím, ředidlům, ozónu, kyslíku a povětrnostním vlivům. Butadien-styrenový kaučuk.

Etylen – propylen – dienový. Tabulka odolnosti různých materiálů vůči chemickým látkám – keramika, nikl- uhlíkové materiály, G.

Vytlačovaná profilová těsnění z kompaktních pryží slouží k utěsňování prostor proti unikání kapalin nebo plynů při současném tlumení vibrací a izolaci hluku. Podstatná změna fyzikálních vlastností: elastomer vykazuje podstatnou změnu objemu a fyzikální kvality. Přílišná změna: elastomer je nevhodný. Prázdné pole = Elastomer nebyl testován s tímto mediem.

NBR = akrylonitril-butadien. Použité zkratky: PE = polyetylén. FPM = fluorovaný uhlovodík.

NBR s textilní vložkou nebo bez vložky: olejivzdorná pryž určená . Od té doby zaznamenalo jejich použití prudký nárůst hlavně díky jejich dvěma unikátním vlastnosteKompletně nasycený polymerový řetězec, který poskytuje prakticky neomezenou odolnost vůči ozónu a vlivům počasí, dobrou tepelnou odolnost a nízkou . Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. Geomembrána vystavená působení normálních vlivů okolí má životnost přes let. Odolnost vůči ozonu a oxidaci je zabezpečena bez potřeby velkého množství antidegradantů. Dále velmi dobře odolává páře, polárním sloučeninám, ketonům, zředěným kyselinám a alkáliím.

Elastomerní fólie s dobrou kombinací vysoké pružnosti a pevnosti v tahu. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách až do − 45°C. Vysoká pružnost a průtažnost.

Směsi z etylénpropylénových kaučuků – EPDM. Chemická odolnost plastových rozvodů je zpracovaná formou tabulek, kde je u vybraných chemických sloučenin uvedena orientační chemická odolnost v závislosti na teplotě, která je vyjádřena tak, že zvolený plastový materiál buď lze použít, lze použít omezeně nebo nelze použít. Veškeré uváděné odolnosti jsou pouze .