Fatrafol h

Zemní hydroizolační fólie. Na přání lze vyrobit fólii v jakémkoli barevném provedení. Insulation of lower parts of buildings. Prepared by: Technical group for waterproofing systems at the Building Plastics plant. It is intended for making ply waterproofs of all types of civil engineering structures and selected buildings.

Waterproofing membrane catalogue.

Membranes may only be installed by qualified and specially trained contractors. Construction and technical instruction. Dec Hydroizolační systém. KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS pro aplikaci hydroizolačních fólií z produkce Fatra, a. Využijete ji jak u obytných, tak průmyslových či jiných budov. Chrání proti: zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, tlakové vodě a radonu.

STAFOL 9je určen k izolacím staveb proti zemní vlhkosti. Vhodná je především k izolacím podlahových ploch průmyslových, obchodních a skladových hal. Fólii lze dále použít k izolaci obvodového zdiva proti vzlínající vlhkosti jak u nových objektů, tak při provádění hydroizolací starých objektů, pro izolaci v prostředí s .

FATRAFOL – H ground system. Fatrafol se používá jako hydroizolace plochých nebo mírně šikmých střech, izolaci základů proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu a jako izolace zahradních jezírek. Folie Fatra jsou vyrobeny z PVC. EKOPLAST 8je určen predevším k hydroizolacím objektu určených pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek. V izolačním systému zabranuje úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod a zároveň plní funkci izolace proti vodě a působí jako účinná protiradonová bariéra.

Název: Konstrukční a technologický předpis pro aplikaci izolačních fólií ve spodních částech staveb proti vodě, některým kapalinám a radonu. Je určen pro vytváření povlakových hydroizolací všech typů pozemních a vybraných druhů inženýrských staveb. Napajedla, závod Stavební plasty.

Povrchové úpravy soklových částí budov ve spojení s hydroizolačními plastovými fóliemi, ukončenými nad úrovní upraveného terénu, jsou častým tématem odborných i laických diskuzí. Přesto nebo právě proto není . V průběhu let byl vyvinut, dopracován a ověřen celý izolační systém od ochrany vlastní fólie přes . Sep V oblasti izolací ve stavebnictví společnost Fatra, a. Súčasťou hydroizolačného systému . ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE .