Funkční spára okna

Sekce se zabývá podrobně funkční spárou otvorové výplně a jejím vlivem na vlastnosti výrobku. Stránka pojednává o zasklívací spáře oken a dveří, jejích vlastnostech a ovlivňujících faktorech. Návrh (projekt) a způsob provedení připojovací spáry na stavbě jsou činitelé, které bývají velmi často podceňovány.

Přitom jde o velmi důležitou součást celé otvorové výplně. Nic není platné, že zákazník zaplatí vysokou částku za konstrukčně velmi kvalitně vyrobené okno , když . Funkční spára je prostor mezi křídlem a rámem otvorové výplně, v němž dochází ke spolupůsobení křídla a rámu.

Protože křídlo je zpravidla pohyblivé, dochází při každém otevření okna či dveří k přerušení těsnicí funkce, kterou je po zavření křídla nutné obnovit. Konstrukční řešení, uspořádání a provedení funkční spáry. Výplně stavebních otvorů jsou výrobky, na které je v rámci celého stavebního díla kladeno množství požadavků. Tředí seriálu o oknech se věnuje funkční spáře oken.

Funkční spára musí umožnit bezproblémové otevírání okna a přitom zajistit požadované tepelnětechnické a akustické charakteristiky, odolnost proti zatékání, těsnost proti větru a další vlastnosti. Správně provedená funkční spára má dvě oblasti, které se každá jiným způsobem podílejí na její bezchybné funkci. Jsou to dešťová zábrana a zábrana větrová. Dešťová zábrana je umístěna na exteriérové straně otvorové výplně, ta větrová se pak nachází v prostoru mezi dešťovou zábranou a interiérovou stranou okna či .

Vždy je nutné předpokládat možný výskyt byť i pouze drobných výrobních nepřesností, jako například nedokonalý povrch, na který těsnicí profil doléhá, nedokonalé provedení rohů . O tom, jak kvalitně bude otvorová výplň funkční a bude spolupůsobit s celým stavebním dílem, z podstatné části rozhoduje právě provedení připojovací spáry. Na něm je vidět, že pásku nelze nalepit na rám okna , aby vzdušná vlhkost neměla přístup k tepelněizolační výplni. Citujeme z normy: „Pro zabudování dvojitých oken platí zásady návrhu a provedení připojovací spáry jako pro jednoduchá okna. V případě, že je vnější rám dvojitého okna v úrovni vnějšího líce fasády, je nutné zajistit ochranu připojovací spáry a funkční spáry okna proti stékající vodě, například umístěním . Také dřevěná okna mají odtokové otvory, případně hliníkovou okapnici (ta zhoršuje tepelně technické vlastnosti okna ). Pokud by se vyskytoval kondenzát ve funkční spáře dřevěného okna dlouhodobě a ve velkém množství, hrozilo by poškození tohoto okna vlivem vlhkosti.

Okennímu rámu hrozí poškození . Problematika těsnosti spár oken je v našem znaleckém ústavu řešena velmi často. Materiá- ly jsou vrstveny ve spáře v pořadí, aby výsledkem byla zcela suchá, neporušená a funkční spára během všech ročních dob a po celou dobu života oken. Název inapovídá, že spáru lze . Ta má odpovídat technickým listům výrobce barev. Celková tloušťka nastříkaných vrstev barvy má být obvykle 350–4μm za mokra.

Po zaschnutí má být celková tloušťka nastříkaných barevalespoň 1μm. Tloušťky větší než 2μm jsou problematické, neboť dochází ke zmenšení optimální velikosti funkční spáry a může . Popis Jedná se o netěsnosti mezi okenním rámem a křídlem zjištěné i při zcela zavřeném okenním křídle. Příklady tohoto typu netěsnosti jsou zde uvedeny pouze pro úplnost, neboť u oken moderní konstrukce s dobře seřízeným kováním jsou funkční spáry zpravidla velmi těsné ( kap. ). Nejlevnější materiály a řešení zpravidla neobstojí.

Spojení okna s domem, neboli utěsnění připojovací spáry oken nebo balkónových dveří musí zajistit izolaci tepla , vodotěsnost, neprůvzdušnost, parotěsnost a zvukovou izolaci, při běžném namáhání stavby. Jinými slovy, optimální funkčnost a tepelnou izolaci po dobu 365 . Toto vše může nastat u spár mezi konstrukcemi otvorových výplní z hliníku, PVC, dřeva a přilehlým . Firma Tremco illbruck vyvinula kompletní okenní těsnicí systém označovaný i který plní všechny požadavky na úspory energie a těsnost spáry. Materiály jsou vrstveny ve spáře v pořadí, aby výsledkem byla zcela suchá, neporušená a funkční spára během všech ročních dob a po celou dobu života oken.