Geomříže

Ta mohou být v průsečíku spojena kontinuálně, svařením, lepením anebo provázáním. Otvory geomříží jsou obvykle o velikosti – 1mm a umožňují tak částicím . Opěrné zdi, strmé svahy, protierozní ochrana, vyztužování podloží a asfaltových vozovek. Geotextilie, geomříže , georohože, geobuňky. Zrna zeminy jsou díky zazubení přímo uzavřeny ve struktuře geomříže a tím je omezen jejich pohyb .

V našem sortimentu nabízíme tuhé jednoosé monolitické geomříže , které se vyrábějí z vysokohustotního polyethylénu (HDPE), tuhé dvouosé monolitické geomříže vyrobené z polypropylenu (PP) a vyvinuté speciálně pro vyztužování zemin a zlepšování podloží a dále trojosé . Geomříže se používají pro vyztužování zeminy. Podívejte se na video a instalační návody pro správnou aplikaci našich geomříží. Tensar používané pro stabilizaci podloží. Tuhé monolitické geomříže pro vyztužování zemních konstrukcí. Vyznačují se vysokou pevností v tahu a vysokým modulem pružnosti.

Při rekonstrukci vozovek nabízejí cenově efektivní řešení, neboť předcházejí šíření trhlin v horních asfaltových vrstvách vyztužované konstrukce.

Geosyntetické výrobky se v posledních letech těší ve stavebnictví stále vyššímu zájmu. Možností jejich uplatnění je stále více, geosyntetika je schopna řešit mnohaleté konstrukční problémy. Poprvé byl tento konstrukční prvek vyroben . Výrobková řada GlasGrid nabízí několik typů výztužných geomříží do asfaltových vrstev.

Trojnásobně prodlužují dobu vzniku reflexních prasklin díky pohlcení a rozptýlení . Naše geomříže jsou vyrobeny pletením ze skelných vláken, což zajišťuje vysokou tuhost a pevnost v tahu. Instalací pod asfaltový povrch dochází k zlepšení mechanických vlastností asfaltových hmot a omezení vzniku trhlin, neboť geomříž absorbuje napětí a horizontálně jej rozptyluje. Díky tomu jsou snižovány náklady na . PK-GRID PET – Základní funkce.

U obou je využíváno výborných pevnostních charakteristik geomříže – přenosu vysokých tahových sil při nízkém prodloužení. V kombinaci s ochranným povrstvením jsou. Jsme profesionální obchodní společnost – internetové stavebniny, zaměřené na izolace, střechy, fólie, zateplení domu, fasády, sádrokartony, cihly, silnice, zahrady. Skupina ViaCon se zabývá vývojem a výrobou přesypaných ocelových konstrukcí a trub, polyethylenových trub a prodejem . TeMa Technologies and Materials S. Questo sito utilizza i cookie per fornire i suoi .

Katalog firem z oblasti geomříže , geotextilie a drenážní materiály. Přehledné členění firem podle oborů a následné filtrování podle. Díky zazubení zásypového materiálu a částečně i tření se tyto vodorovné síly přenášejí do geomříže a zamezují posunu . Pevnostní charakteristiky geomříže , Rozměry rolí. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP. Jan Sklenář Vliv přípravy zkušebních těles a zabudování geomříže na nízkoteplotní charakteristiky asfaltové směsi.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací. Rovinná konstrukce z plastu, která se skládá ze dvou na sebe vzájemně kolmých prutů, vláken, nebo svazku prutů. Jedná se tedy v podstatě o výztužnou síť, pro kterou můžeme najít analogii u ocelové výztužné sítě.

Výztužná funkce obou výrobků je zajištěna zazubením zrn asfaltové směsi do otvorů geomříže. Tyto výrobky se používají při překrývání reflexních trhlin, které pracují dynamicky při každém přejezdu vozidla. Dále je možné tyto výrobky použít pro zvýšení únosnosti krytu, respektive pro zvýšení životnosti krytu.