Glastek 30 sticker ultra

Spoje podkladu se mohou přelepit . ULTRA pokládá na silikátový podkla dřevěné bednění nebo nosnou vrstvu z profilovaného plechu, musí být podklad opatřený asfaltovým nátěrem (nejlépe DEKPRIMER). Pás je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií. Cena produktu bez dopravy.

Modifikovaný asfalt, doporučená modifikace SBS.

SBS modifikovaný asfalt . POCHOZÍ STŘECHA – TERASA stálé – pochozí střecha char. Detail položky – základní – kó j. ROOFSPECIAL G S-FIX. ELASTEK STICKER COMBI. Nosnou vložkou je sklená rohož. Poptávám materiál: Popis: – dodání samolepícího asfaltového pásu – Glastek Sticker plus nebo Glastek sticker ultra – doprava dle dohody.

Množství: – role po m2.

Srovnejte si ceny z internetových obchodů, nakupte v tom nejlepším. Spádování je provedeno spádovými klíny. Nad nosnou konstrukcí se nachází parozábrana BITU-FLEX. Jednoprůduchový komín bude proveden z tvarovek . Doplňkovou hydroizolaci pultové střechy tvoří fólie TYVEK SOLID. Skladba S(atiková stěna).

GLASTEK STICKER ULTRA G. Hydroizolace střech – jednovrstvý mechanicky kotvený systém. Parotěsnicí a pojistné hydroizolace střech. RT Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem, včetně dodávky asfal. Tepelná izolace střechy, Blansko. Načítají se další poptávky.

Provede se výměna střešních vpustí. Použijí se sanační vpusti (střešní vtok) pro nezateplenou střechu s integrovanou bitumenovou manžetou (vzor např. TOPWET). Prostupy zdravotechniky budou . Nejčastější typy asfaltových pásů.

Na horním povrchu je opatřen jemnozrnným separačním posypem.

Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Bude provedena demontáž a zpětná montáž závěsných svítidel v učebnách v prostoru zakrytých světlíků. Penetračný asfaltový náter DEKPRIMER. DEKBIT AL Snelze ve vrstvě izolace proti radonu použít jako samostatný pás.

V těchto případech je pás s hliníkovou vložkou určený jako vrchní pás.