Historické fasády praha

Rekonstrukce historické secesní fasády Gorazdova 1 Praha 2. Investor: Trnka Zdeněk a Trnka Miroslav, Gorazdova 1 Praha 1. Dodavatel restaurátorských prací: VAS v. Předmět dodávky: Komplexní rekonstrukce historické fasády včetně malovaného sgraffiti. Restaurování a opravy historických fasád v památkových zónách českých měst se dlouhodobě specializujeme.

V posledních letech jsme tak realizovali více než zakázek. Vlastníte památkově chráněnou budovu? Pak jistě ze zkušenosti víte, že každou sebemenší opravu či rekonstrukci musíte řešit s památkáři.

Každý stavební zásah musí být povolen právě památkovým ústavem. Historické fasády – rekonstrukce v Praze (detail). Naše společnost se zabývá více než let obnovou památkových objektů a opravami historických fasád a také i štukatérskými pracemi.

Kompletní oprava historické fasády a nátěr vápennou fasádní barvou.

Materiál: vápenný systém pro rekonstrukci památkově chráněných objektů (vč. omítek a štuků) vápenné fasádní barvy, malířské nářadí. Realizační firma: Vertikály. Stav a vzhled fasády je vizitkou každého domu. Venkovní vlivy neustále působí a podstatně zkracují délku životnosti fasády každého domu.

Pokud se nějaké poškození fasády objeví, je vhodné k jeho opravě přistoupit co nejdříve, protože i menší poškození vede v krátkém časovém úseku k . Doba trvání dní, nejprve bylo provedeno několik vzorku pro pracovníky NPU, po postavení lešení fasáda byla kompletně prohlídnuta a pak bylo rozhodnuto o provedení veškerých oprav. Zkušenosti s opravami jsme získali mimo jiné od našich spolupracovníků z Holandska. Opravy historických fasád. Petra a Pavla, Úsobí Radnice Městec Králové BD Ibsenova , . Předpokladem kvalitně provedené obnovy historické fasády je v první řadě vyhodnocení její historické hodnoty a potom vhodně zvolený postup její obnovy včetně.

Kompletní rekonstrukce historické fasády včetně štukových prvků, rekonstrukce balkonů, výměna klempířských prvků. Předmětem díla byla rekonstrukce historické fasády na budově Matematicko- fyzikální fakulty UK, štukové prvky, opravy pilastrů, šambrán, říms a vstupních portálů. Být designerem vlastního bydlení!

Zhmotněte vlastní představy v novém Color Systém Studiu. Uvolněte uzdu vaší fantazii a užijte si kreativní chvíle nad novým vzhledem vašeho .

ZU v Praze , zámek v Kostelci nad Černými Lesy. Palladium Praha – atrium, nám. Obnova fasád historických staveb a objektů v územích pod plošnou památkovou ochranou vůbec patří k nejvýznamnějším, nejnápadnějším a též nejsledovanějším oblastem oboru obnovy památek. Fasády historických staveb jsou zpravidla složitými, vrstevnatými strukturami, kde každý, i nevelký a dílčí zásah ovlivňuje . Přístavba a rekonstrukce R Mladá Boleslav – Čejetice, firma Stasypro CZ s. Služby: – renovace historických fasád – restaurování památkově chráněných objektů – restaurování kamenné výzdoby – fasády včetně uměleckých štuků – renovace reprezentativních prostor – pozlačovačské práce – stavební a restaurátorské průzkumy. Výběr z realizovaných restaurátorských prací – fasády a interiéry.

Lobkovický palác, Praha Vlašská ul.