Historické střešní tašky

Přestože bylo toto město v historii několikrát poničeno, zůstává významné zejména svým zachovalým historickým centrem a pevností. V blízkosti města sídlí výrobce střešních tašek produkující mj. Tašky je tak možné na jednotlivých . Historie střešních krytin. S odborným komentářem profesionálů Dvořák-střechy s.

Lidé již od nepaměti stavěli přístřešky, aby si zajistili teplo, soukromí i ochranu před nepříznivým počasím a nepřáteli. Samozřejmou součástí příbytků byly už od začátku střechy a střešní. Už od okamžiku kdy člověk opustil jeskyně, musel začít přemýšlet nad tím,čím si zjistí příbytek dešti a nepohodě.

Zkoušelo se všelicos , drny, sláma dřevěné šindele a došky a mnoho jiného. Velké řecké chrámy se pokrývaly tesanými mramorovými taškami dvojího tvaru: základem byly ploché desky se zvednutým okrajem, spáry se překrývaly kamennými korýtky. Podobný tvar měly i starověké pálené tašky , které se velmi rozšířily v Římské říši . U šikmých střech je většinou složen z drobnějších dílů, které svým tvarem a způsobem pokládání zabraňují protékání vody.

Ploché střechy bývají tvořeny souvislou nepropustnou vrstvou.

Podobu střech značně ovlivňují i různé kovové, dřevěné a jiné prvky osazené ve střešní ploše nebo nad střechou. Některé z těchto prvků mohou být autentickou součástí historické střechy a zasluhují péči a ochranu. Vnější povrch šikmých střech historických staveb pokrývá střešní krytina zajišťující vodotěsnost stavby proti dešťovým srážkám a vodě z tajícího sněhu. Obvykle je tvořena skladbou menších dílů, které svým tvarem zamezují zatékání, nebo souvislou plochou homogenně spojeného materiálu. Rozhodujícím pro vhodný druh . V každé historické době však šlo o jiný převažující druh střešní krytiny.

V gotice se začínají objevovat i ploché tašky , nazvané podle svého charakteristického zakončení bobrovky. Kromě pálených drážkových tašek se na konci 19. Jejich výrobní proces se vyvinul z prastarého umění vypalování keramických hliněných nádob, které známe již tisíc let.

Nejstarší keramikou jsou kultovní figurky. První stopy po taškách byly . Dalším materiálem pak byly pálené střešní tašky a olověný plech. V raném věku šikmých střech se voda z těchto střech odváděla rychle pomocí sklonu střechy s jednoduchým tvarem – úhlová střecha – v podstatě sedlová střecha se sklonem 45° a v dnešním pojetí „vodotěsnost střech“ byla zajištěna pouze . Pálené střešní tašky vyráběné ručně nebo strojově náleží mezi skládanou krytinu pokládanou na laťování.

Podobně jako prejzy či háky se jedná o krytinu tvrdou, těžkou, nenasákavou a ohnivzdornou, avšak velmi křehkou. Ať již se jedná o zámek, školu, kostel, bytový dům nebo chalupu, tradiční krytinou pro řadu historických staveb v Čechách je střešní šablona.

Vláknocementové střešní šablony dnes v Berouně vyrábí a dodává společnost Cembrit. Otázku výměny střešní krytiny není správné omezit pouze na výběr vhodného typu. Pozornost je potřeba věnovat i mnoha dalším hlediskům, samozřejmě včetně funkčnosti. Pro kvalifikovanou obnovu střech platí to samé jako pro obnovu jakékoliv jiné části historické stavby: návrh by měl být podložen znalostí konkrétní . VÝVOJ PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY – TAŠKY BOBROVKY. Richard Mlýnek soudní znalec v oboru stavebnictví , stavební odvětví různá , se specializací technologie renovací historických střešních krytin.

Stavební památky představují nenahraditelnou hodnotu v určitém regionu. Známe regionální odlišnosti staveb a nabízíme Vám kompletní dodávku a servis podle lokálních požadavků. Střešních krytin je mnoho druhů. Vyznačují se svou dlouhou životností, působí teplým .