Hrubá omítka postup

Vápenná hrubá omítka : jednovrstvá omítka , která se nahazuje v tloušťce 10–mm, povrch omítky se zatře dřevěným hladítkem. Použití je vhodné na půdách, štítech, komínech. V tomto dílu seriálu Svépomocí ŽIVĚ se věnujeme nanášení omítky na zateplenou fasádu.

Při svépomocné realizaci stavebníci musí řešit nejenom pracovní postup , ale také přípravu maltovinového postřiku (špric). Jak omítky, tak postřik lze realizovat například pomocí oblíbeného maltovinového pojiva Multibat PLUS. Oproti tradičnímu hašení vápna a jeho následnému míchání s pískem, .

Nejběžnější omítkou je dvouvrstvá štuková vápenná omítka. První, zdrsněná vrstva – jádro je z hrubé malty vápenocementové (MVC) o tloušťce 15–mm ( podle nerovnosti stěny i více). Při požadavku zvýšené pevnosti se pro podkladovou vrstvu použije malta cementová (MC). Maltu vápenocementovou i . Stejně tak je nevhodné omítat příliš nahřáté zdivo v obdobích letních měsíců.

Zdivo se v takovém případě naopak musí před omítáním navlhčit. Jádrová omítka se nanáší ve dvou vrstvách bezprostředně za sebou. První vrstva se pouze nechá chvílí „zavadnout“, a pak se již nahodí vrstva druhá.

Vnitřních omítek máme několik . Kompletní postup při rekonstrukci domu zde. Hrubá vápenná omítka bývá v podřadnějších prostorách, např. Hladká vápenná omítka je podobná jako omítka hrubá , jenom její povrch je pečlivěji uhlazen dřevěným hladítkem.

Ovšem je také důležité vědět, že veškeré vnitřní povrchy můžeme realizovat až poté, co hrubá stavba prošla zimním dosedáním a sesedáním, způsobenými vlivem prudkých. Nanášíme je ve skladbě hrubá omítky (jádro – jádrová) a jemná omítka (štuk). Jde o mokrý stavební postup , čili za účasti vody. V některých případech můžete ukončit omítání i hrubou hliněnou omítkou, kterou je ovšem potřeba lépe povrchově upravit (zatáhnout), než při klasickém hrubování, . Konkrétní postup aplikace hliněné omítky závisí na podkladu, na nějž bude nanášena. Jistému experimentování se při.

Vrstvu je nutné nechat – týdny . Omítka se zásadně míchá v bubnové míchačce a nanáší se ručně! Proveďte odstranění degradovaných omítek min. Základní postup : odstranění staré omítky – postup je jednoduchý. Oklepat ručně nebo strojně.

Staré vápenné nebo vápenocementové omítky nejsou příliš. Naštěstí se s nimi setkáte ojediněle v podřadných místnostech (prádelny, sušárny ). Má své opodstatnění, aby větší mocnost malty v rýhách řádně vyzrála a při provádění vlastních omítek se nám v místě rozvodů neobjevily trhliny.

Přestože dochází ke snaze dodržet technologický postup , stává se, že krajní partie předešlé etapy jsou již příliš zavadlé a následným přetažením nové vrstvy. K těmto případům dochází také v situacích, kdy byla dodržena technologicky předepsaná přestávka, ale omítka byla příliš zředěná, a tím se značně . Použitím hydraulického vápna se zvyšuje odolnost omítky proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Požadovanou barevnost získáme přidáním barviva přímo do malty nebo povrchovým nátěrem omítky přírodními barvami.

Na výrobek je vydáno Prohlášení o vlastnostech, které prokazuje shodu s normou a přílohou ZA. Dobrý den, Chci se zeptat jaký má být časový odstup mezi jádrem a štukem. Sanační omítka se nahazuje na předem celoplošně nahozený postřik weber.

Do čisté míchačky dáme cca litrů vodyna pytel a dle potřeby přidáme další. Dodatečné přidání provádíme pomalu a tak, aby byla malta na .