Hydroizolace podlahy na terénu

Těžká plovoucí podlaha na terénu s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby a roznášecí betonovou deskou, tepelněizolační vrstva z pěnového polystyrenu a hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Je to asi nejtěžší a nejdůležitější úsek k řešení podlah především z technického hlediska. Od zeminy samozřejmě vznikají některé nepříjemné vlivy, které je potřeba řešit a správně odclonit. Jedná se hlavně o pronikání vody a nízkých teplot.

To klade velké nároky především na řešení hydroizolace a tepelné izolace. Jediná vlhkost, která se Vám dostane do podlahy je ta, .

Dnešní úsporné objekty vyžadují v podlahách na terénu poměrně velké tloušťky tepelné izolace. Pochopitelně v případě podlahového vytápění je třeba . Kromě zhoršení parametrů tepelné izolace způsobila rozvoj mikroorganismů, napadajících materiál podlahové krytiny (obr. 13). Při opravě se musel investor smířit s tím, že se rozkopou po celém obvodu objektu úpravy terénu. Obnažená hydroizolace se sice opravila, . Jak opravit podlahu nad vlhkým terénem.

V následujícím článku se budu zabýbat rekonstrukcí podlahy nad terénem = v přízemí domu. Jaké jsou možnosti a jakým. Je to test, který změří množství radioaktivního plynu v prostoru domu, a na základě toho pak můžete navrhnout optimálnější řešení hydroizolace.

Hydroizolace základů je velice důležitá část hrubé stavby. Hrubá stavba, její základy jsou realizovány pod úrovní terénu a tím jsou vystaveny vlivům okolního terénu. Abychom se vyhnuli tepelným ztrátám, musíme samozřejmě tyto konstrukce plošně izolovat. Nesmíme ovšem také zapomínat na místa, kde se napojuje svislá stěna na základovou konstrukci, protože toto bývá . Pak přichází na řadu pokládka tepelně izolačních desek. Tloušťku izolace volíme podle toho, zda zateplujeme podlahu v podsklepeném nebo nepodsklepeném domě.

Nad terénem by měla být izolační vrstva silná minimálně pět centimetrů. Nad nevytápěnými prostory je třeba tloušťku izolační vrstvy zvýšit . Pripadne jak to udelat jinak, lépe. Pokud je v objektu provedena na terénu dřevěná podlaha a není pod ní izolace proti zemní vlhkosti, může bez problémů fungovat i několik desítek let. Zvýšení vlhkosti ve stěnách následkem provedení nové podlahy s hydroizolací , pokud není hydroizolace zabudována také. Pozor, není ale pro vlhkost zcela nepropustný, je do jisté míry nasákavý a proto je nutné tam, kde jde o podlahu na terénu , pod ním mít hydroizolaci.

Existuje i dražší, takzvanný extrudovaný pěnový polystyrén, který je natolik nepropustný pro vodu, že jej lze použít i bez hydroizolace. Jako hydroizolace smí být použit pouze materiál s atestem pro použití v navrhované konstrukci vzhledem k exterierovým i interierovým podmínkám. Pojistná kontaktní hydroizolace např. P05a skladba – podlaha na terénu v nevytápěné části – 1. U starších nemovitostí se často vyskytuje netěsná nebo chybějící hydroizolace základů a spodní stavby, případně podlah ve sklepě či přízemí. Na podkladní vrstvu je potřeba umístit hydroizolaci a následně trámy a záklop.

Odry, za novou k-ci podlahy.

Nová podlaha by byla z podkl. U všech zkoumaných budov bylo měření vzduchotěsnosti provedeno až po zakrytí hydroizolace vrstvou tepelné izolace a hrubou podlahou (většinou roznášecí betonovou mazaninou). Viditelné prostupy rozvodů hrubou podlahou však byly u řady budov netěsné.

To znamená, že hydroizolace podlahy na terénu nemůže . Lze za technické opatření podle odstavce považovat hydroizolaci vytaženou min.