Hydroizolace spodní stavby dek

Pomůcka pro rychlý návrh protiradonové izolace z výrobků ELASTEK, GLASTEK a ALKOR. Snižování hydrofyzikálního namáhání spodní stavby nad hladinou podzemní vody. Drenáž jako prostředek pro úpravu hydrofyzikálního manáhání a pro zvýšení spolehlivosti hydroizolační.

Toto číslo časopisu DEKTIME je celé zaměřeno na problematiku hydroizolace spodní stavby. V naší expertní a projekční praxi nejčastěji narážíme na zatékání do spodní stavby, kdy hydroizolační systém není dostatečně dimenzován s ohledem na nízkou propustnost podloží a nebezpečí plnění bývalých výkopů kolem .

Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Je určena především pro prováděcí izolatérské organizace, jako pomůcka pro realizaci fólie pro spodní stavbu ALKORPLAN. Stáhnout publikaci ve formátu pdf. Skladová dostupnost dle pobočky.

Obecné principy jsou zde aplikovány na konstrukční, materiálové a technologické řešení hydroizolace spodní stavby s využitím zkušeností pracovníků ATELIERU DEK. Tato publikace je určena pro dimenzování a navrhování hydroizolačních konstrukcí s povlakovou vrstvou. Hydroizolační ochranu je ale třeba chápat jako . Do všech publikací jsou promítnuty zkušenosti Doc.

DEK ASFALTOVÉ PÁSY Montážní návod. PRŮZKUM OBJEKTU TECHNIKEM ATELIER DEK. Při průzkumu objektu bylo zjištěno, že hydroizolaci spodní stavby tvoří jedna vrstva oxidovaného asfaltového pásu krytá přizdívkou z plných cihel. Dále bylo zjištěno, že při začínajícím výskytu vlhkostních problémů v interiéru domu byla neodborně doplněna profilovaná . Zda je nutné penetrovat či nikoliv?

Jak jsme postupovali před nanášením penetrace a proč jsme si nejprve celý. IPA – hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu se skelnou vložkou. Použití – pro hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti a gravitační vodě, vícevrstvé hydroizolace střech. Olomouc „ Izolace spodní stavby “. GLASTEK SPECIAL MINERAL je podrobně popsána v příručce STAVEBNINY. Nevyztužená fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro realizace povlakových hydroizolací podzemních konstrukcí a částí staveb.

Nalezli jsme také odkazů na podobné produkty v . Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby. MONTÁŽ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ. KUTNAR – Izolace spodní stavby.

Pás DEKBIT VSlze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER). Vala seznámil žáky se stavebními materiály společnosti, jejich správným .

V naší praxi je jedním z frekventovaných problémů chybně řešený systém hydroizolace spodní stavby v nepropustném horninovém prostředí. K problémům obvykle vede zanedbání vlivu nepropustného podloží, příp.