Izolácia základov proti vlhkosti

Izolácia základov proti vlhkosti. Zemná vlhkosť – Tlaková voda – Stekajúca voda. Ako jednoducho predísť škodám a odporúčané materiály až s ročnou zárukou.

Pri návrhu hydroizolácie proti stekajúcej vode sa musí vylúčiť možnosť zadržania vody v mieste hydroizolácie (obr. a 8). Vlhkosť nikdy nevytvára spojitú hladinu, šíri sa len vplyvom . Odstránenie starej zasolenej omietky odstráni soli z povrchu, ale vo vnútri .

To už je jednoznačne neprijateľný a zdraviu škodlivý stav, proti ktorému treba zakročiť. Ochrana pivníc a základov proti vlhkosti Vo verejnosti pretrváva všeobecne rozšírený mýtus, že v minulosti sa stavby proti vode neizolovali, lebo neexistovali asfaltové pásy, ani plastové izolačné fólie. Hydroizolácia spodnej stavby proti vzlínaniu zemnej vlhkosti je potrebná pri všetkých stavbách založených na poréznych základoch nad úrovňou hladiny spodnej vody.

Osvedčenou technikou zvyčajne býva použitie klasických asfaltovaných izolačných pásov alebo moderných stierkových izolačných hmôt, . Pokiaľ ide o izoláciu proti vode obsiahnutej v pôde, rozoznávame izoláciu proti zemnej vlhkosti a hydroizoláciu proti podzemnej vode. Ak vám do domu vniká voda z pôdy, zrejme vás čaká montáž izolácie proti zemnej vlhkosti. Zdravé“ základy domy totiž potrebujú predovšetkým kvalitnú izoláciu , ktorá bude ochraňovať objekt pred nepriaznivými účinkami vody a zabráni tak jeho trvalému poškodeniu.

Takáto izolácia sa nazýva hydroizoláciou a patria k nej . Základom kvalitnej stavby je kvalitná izolácia proti vlhkosti od základov až po strechu.

S hydroizoláciami Remmers dokážete eliminovať zemnú vlhkosť i tlakovú vodu. Máte problém so zemnou vlhkosťou? Pozrite sa ako správne aplikovať systém pre vytvorenie hydroizolácie. S názorom, či použitím nopovej fólie ako hydroizolácie sme sa v minulosti často stretávali. Dnešná situácia je priaznivejšia, avšak stále sa nájde človek s názorom, že vložením nopovej fólie k základovému murivu sa vytvorí jeho dostatočná hydroizolácia.

Preto tu odvádzam naše skúsenosti a technické . Voda je viazaná v kapilárach, resp. Nikdy nevytvorí spojitú hladinu a šíri sa len kapilárami. Ak základová konštrukcia nie je chránená proti takejto vode, vnikne do telesa základov a môže začať kondenzovať na vnútorných stenách suterénnych miestností.

Cieľom stavebníka musí . Asfaltované pásy z oxidovaného i neoxidovaného asfaltu sa využívajú hlavne pri izolovaní stavieb proti vzlínajúcej vode. Je to klasická, rokmi preverená technológia izolovania spodných stavieb a doteraz sa často používa. Základy môžu byť chránené dvoma spôsobmi.

Prvým z nich je horizontálna izolácia základov proti zemnej vlhkosti. Jej cieľom je chrániť stavebné dielo pred pôsobením vlhkosti a vody obsiahnutej v pôde – ide najmä o zrážkovú ( beztlakovú) vodu, ktorá tečie po povrchu a cez priepustné zeminy sa dostáva do podložia – t. Zabezpečíme aj pre vás izoláciu základov proti vode a vlhkosti. Vynaložené prostriedky sa vám vrátia v dlhoročnej životnosti a zdravom bývaní. Hydroizolačné systémy Chytrá pena zaisťujú dokonalú izoláciu základovej dosky aj zvislých základových konštrukcií.

V prípade požiadavky na tepelnú izoláciu základov sa používa kombinácia s Chytrou penou.

Ak je nutná izolácia proti vlhkosti a tiež zateplenie zvislej základovej konštrukcie, použitím tvrdej Chytrej peny . Popis: Bitumenova hrubovrstvá izolácia stavebných objektov v oblasti spodnej stavby. Velká schopnosť prekleňovania trhlín. Nanáša sa špachtlovaním v dvoch krokoch.

Použiteľné na pivnice, základy , základové dosky proti zemnej vlhkosti aj tlakovej vode. Spotreba: 4kg zemná vlhkosť, . Najčastejšie sú používané pre izoláciu obvodového muriva, základov a podláh, tiež sú vhodné k izolácii objektov proti radónu. Nopové izolácie nielen že izolujú proti spodnej vlhkosti , ale súčasne tiež umožňujú odvetrávanie pomocou takzvaného pasívneho ventilačného systému, a to vo vzduchovom priestore medzi .