Kdo uklizi chodniky

Jinými slovy, chodec, který se po chodníku pohybuje způsobem, který nebere v potaz jeho stav, nemá na úhrady škody nárok. Neznamená to, že obce coby vlastníci nemusí komunikace uklízet , ale že i například chodci jsou zodpovědní za své chování a měli by jej přizpůsobit okamžitému stavu komunikace stejně jako řidiči . Zimní úklid chodníku – čí je to povinnost a kdo nese vinu za úraz. Je někde stanoven čas, do kdy musí chodník být uklizen , respektive existuje nějaký standard uklízení ? U nás před domem na Žižkově nemáme nikoho, kdo by dobrovolně sníh před vchodem odklidil.

Ačkoli většina chodníků ve městě patří do třetího stupně důležitosti, mají být tedy uklizeny do hodin od skončení sněžení nebo vzniku náledí, žádné zásadní problémy se podle Františka Trojáka během letošní zimy neobjevily. Obyvatelé si je často raději uklidí sami, byť se nejedná o jejich majetek, než . Místo vlastníka náleží povinnost čištění tomu, jemuž přísluší užívání celé budovy nebo celého nezastavěného pozemku (nájemce, pachtýř, uživatel, poživatel apod.). Převzala-li provádění čištění jiná osoba za toho, kdo je . Až dosud měli vlastníci povinnost starat se o údržbu přilehlých chodníků ze zákona. Stát kvůli tomu čelil kritice proto, že lidem de facto nařizoval starat se o cizí majetek.

Léta zažitou praxi proto teď mění v březnu schválená úprava. Novela není o tom, kdo má či nemá uklízet , ale o tom, že se vrátily věci do .

Musíte v zimě uklízet sníh z chodníku , který vede kolem vašeho domu a který už není vaším majetkem? Zákon říká, že jste odpovědni za případný úraz, který by si na zledovatělém chodníku někdo způsobil. Ty rovněž zodpovídají za to, aby byly uklizené , schůdné a obecně vhodné k užívání. Majitelé přilehlých domů jsou tedy z obliga. Zřetel musíme brát samozřejmě i na aktuální podmínky.

Jestliže přes noc náhle napadnou metry sněhu, nemůžeme očekávat, že ráno budou všechny chodníky odklizené. O zákon, který vložil odpovědnost za úklid sněhu na majitele chodníku , se zasloužil senátor a primátor Teplic za ODS Jaroslav Kubera. Já jsem neřešil, jaká povinnost platí, já jsem řešil to, kdo je odpovědný za . Oprávněně si pak stěžují a viní radnici. Ta ale se situací moc nezmůže.

Obecně je za úklid chodníků zodpovědný majitel , tedy Hl. Praha, které jich vlastní drtivou většinu. Drtivá většina našinců odpoví: „Ale jistě, a hned několikrát.

Zákon, který ukládá obcím povinnost uklízet chodníky , je v Evropě raritou a budí mnohé pochybnosti. Obce se snaží své povinnosti dostát, avšak boj se sněhem mnohdy nezvládají. Některé, například méně frekventované chodníky , mohou sice z úklidu vyloučit, ale důležitost komunikace by zvážil až . Hlasatele bych se s vámi rád podělil o významnou událost, která se odehrála v minulém měsíci a týká se udělení čestného občanství.

Jsem ve lice potěšen, že jsem mohl na prosincovém zastupitel stvu předložit návrh na udělení Čestného občanství. MČ Praha dvěma velmi . Obecně totiž platí, že za úklid na chodnících je zodpovědný majitel pozemku, respektive zodpovídá za případné způsobené škody. Nemusí tedy chodníky přímo uklízet , ale když se na nich něco stane, jde to za ním.

V případě Prahy je to většinou hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy . I když zákon neobsahoval resp. Sněží… Sníh k zimě bezesporu patří, ale pokud sněhová pokrývka zůstává ležet i na chodnících , už nám takovou radost nedělá. Přestože chodníky patří městům a obcím, povinnost jejich úklidu vlastníkům nemovitostí nepřímo určuje zákon. Kdo uklízí sníh před vaším domem? Dnes, pokud vím, hlavní město Praha rozšířilo toto pojištění na všechny chodníky v Praze, takže dojde-li k něčemu takovému, budeme zkoumat, zda měl být chodník uklizen a kdo ho měl uklidit, zda my, nebo náš dodavatel.

Pak bychom na něm žádali odškodnění. Za stav chodníků budou zřejmě zodpovídat jen jejich vlastníci. Senát potvrdil schválení své novely, která ruší odpovědnost majitelů domů za škody způsobené stavem přilehlých chodníků , které vlastní zpravidla obce.

Novelu ještě dostane k posouzení prezident. Pokud se každoročně potýkáte s otázkou, kdo je vlastně odpovědný za odklízení sněhu a ledu před vaším domem tak si jistě uvědomujete, že kromě sáňkování a koulovačky s dětmi umí být zima i dost otravná. Platná právní úprava ukládá zimní úklid chodníku vlastníku přilehlé nemovitosti (nikoliv vlastníku chodníku). Co je přilehlá nemovitost? Kdo má na starosti úklid zastávek, tramvajových ostrůvků a přechodů?

Tramvajové zastávky, které nejsou součástí chodníku , uklízí Dopravní podnik HMP. Kdo je odpovědný za sníh padající .