Kletovaný povrch

Pokud ano, jaký je nejlepší postup a za jak dlouho bude podlaha suchá a můžou se nastěhovat regály, aniž by došlo k poškození. Tady ještě připojíme druhý, originální dotaz na pana Brabce z časopisu: Líbí se nám lité podlahy, chtěli bychom ji realizovat v přízemí našeho domu. Uvažovali jsme o surovém betonu, ale nevíme, zda se nemusí povrch nějak ošetřit (četli jsme o takzvaném kletování ), případně zda je . Prosím poraďte postup provedení klasického bezprašného povrchu betonu pod názvem asi gletovaný beton?

Jedná se hladký cementový povlak glazura betonové.

Proč se vlastně provádí omítání stěn z hlediska estetiky, jedná se o vnitřní úpravu interiéru, která je velmi pohledově důležitá a vnitřní omítky na tento fakt mají dosti velký vliv. Vnitřní omítky slouží k dokonalému vyrovnání vnitřního povrchu stěn objektu. Navíc se vnitřní omítky používají jako podkladní plochy . Stará dobrá zednická klasika.

Kletování je jednoduchý způsob jak získat vysoce mechanicky a vodě odolný, hladký, bezprašný povrch na betonu. Jsou to leštěné (nebroušené) povrchy hladkých omítek interiérů. Může to být ocelovým hladítkem utažený povrch jemné štukové vrstvy- kletovaný štuk, který po jeho vyzrání napustíme voskovou emulzí a rozleštíme.

Rovněž i kletovaná sádrová omítka, kterou též po jejím vyschnutí napustíme voskovou emulzí a zaleštíme. Se sádrovými stěrkami Knauf vytvoříte obdivuhodně hladký, popřípadě kletovaný – hlazený povrch. Jsou předurčeny jako podklad pro nátěr, tapety. Sádrové hlazené stěrky jsou oproti štukovým dokonale opravitelné. Rychle schnou a stavbu urychlí až krát.

Se strojní sádrovou omítkou lze vytvořit jak hladký kletovaný povrch , tak hrubou strukturu kamínků či dalších esteticky zajímavých povrchů. Navíc jsou tyto omítky velmi snadno opravitelné, lze je obkládat keramickými obklady, tapetovat i natahovat šlechtěnými omítkami. Pod finální obklad nebo tapetu je zapotřebí použít . Kletování vápenné omítky sádrou: Novou omítku po obroušení a oprášení důkladně navlhčíme vodou. Na druhé straně nelze sádrové omítky použít ve vlhkém prostředí (kromě bytových koupelen). Podle možné úpravy povrchu se vyrábějí sádrové omítky kletované nebo filcované.

Kdysi hojně používanou a dnes znovu objevovanou technikou úpravy povrchu betonu je takzvané gletování. Gletovaný (příp. kletovaný ) beton se vytváří zaprašováním položeného, udusaného vlhkého betonu cementem a uhlazováním ocelovým hladítkem. Hotový povrch je odolný vůči vodě a vytváří . Betonové mazaniny se obvykle zhotovujív přírodníšedé barvě.

Jejich povrch může být uhlazen dřevěným hladítkem nebo zatřen cementem a vyhlazen.

Pokud se vyžaduje vzhlednější povrch , opatřuje se cementovými potěry, které mohou být barveny, kletovány , broušeny i voskovány. Cementové potěry Připravují se z husté . K dalším neméně důležitým vlastnostem sádrových omítek patří hladký povrch, jednoduchost zpracování a snadná opravitelnost při jejím poškození. Sádrovou omítkou jde vytvořit jak hladký ( kletovaný ) povrch , tak hrubou strukturu kamínků a jiných dalších esteticky zajímavých povrchů. Lze je obkládat keramickými obklady . KLETOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA NA SEPARAČNÍ. Povrch musí být také savý, ne kletovaný.

POVRCHOVĚ UPRAVENA NÁTĚREM. Beton by měl být vyzrálý minimálně týdny, se zbytkovou vlhkostí max. Po důkladném rozmíchání se barva SIGMAFLOOR 1K Alkyd-Urethane nanáší v rovnoměrné vrstvě štětcem, válečkem nebo stříkáním, a to minimálně ve vrstvách. Druh Popis Ostře nahozená Malty klasicky nahazované zednickou lžící Řídká nahozená Maltová směs s větším vodním součinitelem, po nahození stéká ( gotické omítky) Lžící stažená Zarovnání povrchu omítky hřbetem lžíce –„lasturový “ povrch („altdeutsch Struktur“ v Německu) Točená Nejčastěji používaná povrchová . Kletování neboli hlazení omítky vápennou kaší s mramorovou moučkou se provádí naná- šením řídké směsi vápenné kaše s jemnou mramorovou moučkou na obroušenou, oprá- šenou a provlhčenou omítku.

Omietky na betón s veľmi hladkým povrchom. Gletované omietky a stierky na sadrovej alebo vápennej báze.