Kotvení pvc folie

Tabulka I viz Tabulka I. FATRAFOL 8(8AA) je střešní nevyztužená fólie na bázi PVC -P. Pokud není uvedeno jinak, . Dobrý den, řešíme jako projektanti plochou střechu a skladbu na venkovním pavilonku. Jedná se o ocelovou konstrukci,zaklopenou dřevěnými deskami 22mm (překližka).

Do této překližky chceme mechanicky kotvit folii Fatrafol 810.

Dle statiky je základní zatížení větrem 0. Celková plocha střechy je cca m2. Sortiment fólií DEKPLAN umožňuje realizovat různé varianty střech dle způsobu stabilizace hydroizolační vrstvy. Použití konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, tloušťky fólie apod.) 1. Mechanicky kotvený systém DEKPLAN 76.

Barevné provedení těchto fólií je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Obecně se ke kotvení používají mechanické kotvy nebo lze fólii přivařit ke kotvicím pásům – ty ale musí být osazeny před samotným kladením fólie !

Chybné kotvení folie PVC. Kotvící prvky musí být umístěny min. Předmontované kotevní prvky do dřeva Pokládka hydroizolace na dřevěné podklady může být ještě . Izolace plochých střech pomocí vakuového kotvení fólie. Obchodní a technické zastoupení firmy Protan pro Českou a Slovenskou republiku, firma Izolprotan s. Vlhkost není odkázána pouze na difuzi PVC fólií Protan s velice nízkým difuzním odporem. V ukázce je předvedeny správné kotevní prvky, správná poloha kotev a dále je demonstrováno provedení podélného spoje fólií.

Dle evropského technického schválení navrhované hydroizolační fólie. Na povrchu střechy je patrné místo se shrnutou separační textilií Obr. Fólie byla zvolena v šíři m. Přímým stykem polystyrenu a fólie PVC -P došlo k degradaci materiálu.

Nejvíce používanou technologií je systém mechanického kotvení. Ať již se jedná o beton, trapézový plech, dřevěné bednění nebo plynosilikátové tvárnice či dokonce polystyrén – pro. Střešní fólie pro volné kladení s mechanickým kotvením. Barva vrchní vrstva světle šedá. Vyztužená fólie z PVC -P na hydroizolaci rovných a mírně šikmých střech.

Koupit On-line Chci poptat. Vyrábí se vícenásobnou extruzí.

Je odolná vůči UV záření a nevadí jí . Spádové desky z EPS SDRUŽENÍ EPS ČR 4. Podkladní desky z EPS 5. Parozábrana z asfaltového pásu 6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 7. Indukční sváření PVC fólie k přítlačné talířové podložce FI-P na střeše SO 102. Pro jednoplášťové ploché střechy je nejběžnější způsob mechanické stabilizace do trapézového plechu kotvení se samovrtnými šrouby s teleskopickou podložkou z vysoce-jakostního plastu anebo s kovovou přítlačnou talířovou . Možnost použití do požárně nebezpečného prostoru – zkouška Broof (t3). POVLAKOVÉ KRYTINY, TEPELNÉ IZOLACE montáž výzprava stávajícího podkladu m2. Aplikační systémy a oblasti použití. PVC folie , kotvení , osazení plec m2.

MAPEPLAN M je fólie vyztužená polyesterovou síťovinou, vyráběná procesem multi-koextruze. Je také určen pro svislé napojení přesahů.